EROI ROMÂNI (X) CEI 300.000 DE MARTIRI DIN A DOUA OCUPAȚIE SOVIETICĂ ÎN BASARABIA: 23 AUGUST 1944 - 1958 (1964)

După cum se știe, după lovitura de stat de la 23 august 1944, în ciuda semnării unui Armistițiu cu Aliații, Armata Roșie a reocupat Basarabia și a declanșat un proces de distrugere sistematică a Armatei Române, staționate aici, cât și a populației civile preponderent ortodoxe. Așa se face că au fost arestați peste 100.000 de prizonieri militari români (din care doar 10% au supraviețuit), declanșându-se, în ansamblu, un șir de samavolnicii cum ar fi: executări prin împușcare, prin sentințe judecătorești” (până în 1953), împușcări fără judecată, arestări făcute de N.K.V.D. (soldate cu numeroase dispariții fără urmă), trimiteri la muncă silnică în gulaguri, execuții, masacre, deportări în Siberia, Kazahstan, Bărăgan (în jur de 875.000) etc.

Cu toate că Rusia și Occidentul nu ne recunoaște dreptul să ne cinstim morții, aș dori să evidențiez masacrarea, de către sovieticii staliniști, a miilor de prizonieri de război români, de la Bălți, din vara-toamna anului 1944. Atunci, au fost arestați, per ansamblu, 170.000 de militari români, lipsiți prin ordin regal de a se putea apăra. La Bălți, masacrul a fost comis de N.K.V.D. Agenții acestui serviciu secret au recurs la diferite metode de represiune și reprimare: împușcări în ceafă, înfometări, mitralierea evadaților, aruncarea morților în șanțuri mocirloase (pe care le săpaseră chiar victimele) etc. Nenumărați români au murit atunci de boli și frig.

Situația a fost dramatică și în ce privește Biserica Ortodoxă basarabeană. Mitropolia și-a încetat activitatea, în timp ce N.K.V.D. a siluit mentalul colectiv basarabean cu o năucitoare propagandă care viza “eliberarea de sub jugul românesc” și... “opera de nimicire a dușmanilor poporului”. Toate acestea s-au petrecut pe fondul impunerii modelului sovietic de socialism (ateism). Preoții și mirenii ortodocși au fost arestați, prigoniți, uciși (numai la Chișinău s-au descoperit cadavrele a 45 de preoți), deportați etc. Bisericile au fost transformate în depozite sau, pur și simplu, aruncate în aer. Creștinii care purtau la gât cruciuliță, or aveau icoane în case, erau batjocoriți în public. Preoților ortodocși li s-a interzis să predice în afara bisericilor, iar transmiterea de mesaje religioase trebuia să aibă “avizul” N.K.V.D.

Un bilanț estimativ al victimelor ambelor ocupații sovietice, în teritoriile românești, se ridică la 1.505.000 basarabeni și 19.477 bucovineni.

Lasă un comentariu