NICOLAE TITULESCU - 80 DE ANI DE LA TRECEREA SA ÎN VEȘNICIE

Cele câteva rânduri cuprinse în prezentul articol reprezintă un omagiu și un prinos de profundă cinstire adus marelui bărbat de stat, diplomat, profesor, jurist, om politic român, academician, orator, publicist, Nicolae Titulescu, când s-au împlinit 80 de ani de când această figură emblematică a neamului românesc trecea la cele veșnice.

Nicolae Titulescu a adus în arena politicii României un intelect strălucit, cultivat la cele mai înalte cote, o gândire străfulgerată, mai adesea, de geniu, o perspectivă cuprinzătoare asupra rosturilor românești și asupra vocației României în lumea contemporană, un simț al istoriei și o dăruire exemplară, în slujba marilor cauze naționale și europene, a idealurilor generoase pe care lumea și le asumase la început de secol.

Nicolae Titulescu trebuie să ocupe un loc important în istoria diplomației europene și mondiale, întrucât a fost un om politic de o mare vocație pusă în serviciul păcii, într-o zonă cu potențial conflictual deosebit, precum Balcanii, un apărător al dreptului internațional, un bun cunoscător al relațiilor internaționale și inițiatorul relațiilor diplomatice ale României cu țările latino-americane.

Ceea ce caracterizează personalitatea acestui mare om politic erau calitățile intelectuale și morale cu totul excepționale, avea viziunea viitorului. Nicolae Titulescu a utilizat cu măiestrie întreaga gamă a mijloacelor și posibilităților licite oferite de diplomația timpului său, pentru a realiza o informare multilaterală, obiectivă și verificată, derivând, de regulă, de la cele mai prestigioase personalități, asupra problemelor care prezentau interes major pentru statul român, susceptibile a servi la luarea unor decizii la nivel guvernamental, în interesul statelor prietene sau aliate.

Întreaga activitate diplomatică a lui Nicolae Titulescu a avut în vedere afirmarea intereselor României pe plan internațional, consolidarea Marii Uniri, constituirea unor sisteme de securitate colectivă care să garanteze integritatea și securitatea României, păstrarea climatului de pace în Europa.

Lucian Blaga spunea: “Titulescu este cea mai strălucită inteligență ce-am întâlnit-o în viață. Un fel de întrupare a inteligenței...”! Jaques de Launay îl caracterizează astfel: “Ca toți marii oratori, Titulescu nu se mulțumește numai să fie bine înfipt în terenul discuției. Firește, poartă discuții polemice, mânuiește ironia, manevrează cu spirit, strivește cu logica sa, nu ignoră nici unul din mijloacele pe care arta cuvântului le pune la îndemâna celor aleși”.

Savel Rădulescu, prieten și confident, îl caracteriza astfel: “o inteligență cu totul excepțională, vie, rapidă, ascuțită, sclipitoare, depășind cu mult pe cea obișnuită, însușindu-și specificul și relațiile ideilor, pentru a ajunge la realizări și soluții din cele mai ingenioase...”.

După o intervenție în parlamentul nostru, în 1913, Take Ionescu scria: “Un mare, un extraordinar talent s-a ridicat la tribuna românească, și acest talent este al nostru. Nu numai că Titulescu a făcut ieri începutul cel mai strălucitor în istoria elocinței parlamentare în România, dar acest început l-a clasat, deopotrivă, gânditor și orator. Limbajul său este elegant și de o perfectă corectitudine. Și această formă impecabilă este pusă în slujba unei gândiri, deopotrivă, clară și profundă, care nu-l părăsește niciodată, nici chiar în clipele de cea mai mare emoție”.

Marele bărbat de stat Nicolae Titulescu a trecut la cele veșnice în ziua de 17 martie 1941, deci, s-au împlinit 80 de ani de la trecerea sa în veșnicie, motiv prielnic de a ne aduce aminte de o asemenea personalitate, de a-i evoca realizările multiple și de a-i păstra memoria mereu vie și prezentă în conștiința neamului românesc.

Studiind activitatea lui Nicolae Titulescu se desprinde constatarea că acest eminent diplomat a contribuit cu competență și strălucire la definirea unor principii sănătoase, la elaborarea unor idei noi, care completându-le pe cele anterioare, au îmbogățit dreptul internațional, practica diplomatică și au constituit punți îndrăznețe spre viitor. Departe de a-și pierde actualitatea, principiile pentru care el a militat devin din ce în ce mai mult stâlpii principali ai edificiului relațiilor internaționale.

Lasă un comentariu