ANUNȚ DE LANSARE PROIECT ”EXTINDEREA ȘI REABILITAREA ȘCOLII GIMNAZIALE "RÁKOSI LAJOS", COMUNA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL MUREȘ”

Distribuie pe:

Comunicat de presă

04.06.2021

Proiectul ”Extinderea și reabilitarea Școlii Gimnaziale "RÁKOSI LAJOS", Comuna Gheorghe Doja, Județul Mureș”, cod SMIS 124655, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Comuna Gheorghe Doja și are o valoare totală de 6.535.398,80 Lei, din care 3.761.294,64 Lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează implementarea proiectului în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 23.03.2021 – 28.02.2023. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în comuna Gheorghe Doja, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului obligatoriu, într-o localitate unde aproape 15% din copii, care frecventează școala gimnazială aparțin grupului cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului educațional.

Acest proiect contribuie la atingerea Obiectivului specific al priorității de investiții POR 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

UAT COMUNA GHEORGHE DOJA
Comuna Gheorghe Doja, Str. Principală, Nr. 6
Cod poștal 547260, Jud. Mureș, România
Tel: 0265331112, Fax: 0265331212
Email: ghdoja@cjmures.ro  

https://www.cuvantul-liber.ro/wp-content/uploads/2021/06/ScolaGimnaziala0406.pdf

Lasă un comentariu