AJUTOR FINANCIAR PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CALCULATOARE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 559, din 31 mai 2021, a fost publicat Ordinul nr. 3.851/2021 al ministrului Educației privind aprobarea calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare.

Astfel, potrivit actului normativ, termenul pentru stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ este până la 7 iunie 2021, depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare - până la 15 iunie, și efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială - între 16 și 25 iunie.

Urmează centralizarea cererilor la comisia centrală prin intermediul portalului dedicat (28 iunie - 2 iulie), afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru (9 iulie), afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor (9 iulie), depunerea contestațiilor (9-13 iulie), rezolvarea contestațiilor (14-23 iulie), afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ (23 iulie) și afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru (30 iulie).

Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare (universități) va avea loc în perioada 31 iulie - 19 august, eliberarea bonurilor valorice către beneficiari (20-27 august), achiziționarea de calculatoare

(20 august - 15 octombrie), depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți (20 august - 22 octombrie).

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior și înregistrarea acestora pe portalul dedicat se va realiza în perioada 20 august - 29 octombrie, iar decontarea către operatorii economici, în perioada 20 august - 19 noiembrie. (L.P.)

Lasă un comentariu