ÎN ANUL PANDEMIEI, VENITURILE PE GOSPODĂRIE AU CRESCUT CU APROAPE 9%

Distribuie pe:

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în anul pandemiei - 2020, veniturile totale medii lunare înregistrate într-o gospodărie din România au însumat 5.216 lei, și 2.031 lei pe persoană, în creștere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% față de anul 2019.

Aceeași sursă informează că, în anul 2020, cheltuielile totale ale populației au fost, în medie, de 4.372 lei lunar pe gospodărie (1.702 lei pe persoană) și au reprezentat 83,8% din veniturile totale, în scădere cu 1,6 puncte procentuale față de anul 2019.

Veniturile bănești au fost, în medie, de 4.840 de lei pe lună, pe gospodărie (1.884 lei pe persoană), în creștere cu 8,7% față de anul 2019, iar veniturile în natură de 376 de lei pe lună, pe gospodărie (146 lei pe persoană), mai mult cu 11,7%.

De asemenea, salariile și celelalte venituri asociate lor au format, anul trecut, cea mai importantă sursă de venituri, respectiv 68,2% dintre veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere față anul anterior, cu 0,4 puncte procentuale.

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit și veniturile din prestații sociale (19%, în anul 2020, respectiv 18,4%, în 2019), veniturile din activități neagricole independente (1,8%, în 2020, și 2%, cu un an în urmă), veniturile din agricultură (1,7% față de 1,8%), precum și veniturile în natură (7,2%, în anul 2020, respectiv 7% în anul 2019), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,1%, în 2020, și 5,8%, în 2019).

Datele INS mai arată că principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administrația publică și privată și la bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producția gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producția gospodăriei, produse pentru însămânțat, servicii veterinare etc.).

În același timp, cheltuielile pentru investiții destinate pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producției gospodăriei, cumpărarea de acțiuni etc. dețin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populației, adică doar 0,5% în anul 2020, față de 0,6%, la nivelul anului 2019. (L.P.)

Lasă un comentariu