SESIZĂRI PRIMITE LA REDACȚIE

Distribuie pe:

OBLIGAȚII ALE CHIRIAȘULUI FAȚĂ DE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Am primit, recent, o sesizare din partea lui M.P din Târgu-Mureș prin care ne întreabă, în același timp, dacă se procedează corect, sau nu. Ne relatează faptul că dânsul locuiește în chirie, și, de curând, blocul în care locuiește în chirie a fost reabilitat termic. Pentru a se face plata lucrărilor, sumele au fost încasate prin asociația de proprietari, în rate lunare, cuprinse într-o rubrică separată, “cheltuieli de reparații”, astfel încât, la asociația de proprietari se plătește o sumă totală care include și aceste cheltuieli. Cetățeanul ne spune că este la zi cu plățile la asociația de proprietari, iar cheltuielile de reparații, până la plata lucrărilor de reabilitare termică, au fost, inițial, 100 de lei, apoi 50 de lei. După câteva luni, după plata integrală a lucrărilor de reabilitare termică, se continuă reținerea unor sume pentru cheltuieli de reparații. În aceste condiții, proprietarul locuinței i-a transmis chiriașului, cum că acele cheltuieli de reparații sunt obligațiile sale, ca proprietar. În consecință, acele sume au fost scăzute din plata chiriei. După ce acest fond de reparații, care continuă a se constitui la nivel de asociație de proprietari a devenit în sume lunare, de mai puțin de 10 lei, proprietarul a afirmat că este “o sumă neglijabilă” și vrea să treacă aceste sume pe seama chiriașului, chiar amenințându-l cu evacuarea din locuință, în caz că nu se conformează. Chiriașul vrea să afle în ce măsură este corectă această pretenție a proprietarului locuinței, dacă este legală, etică, morală.

RĂSPUNS

Aici este vorba de Legea 196/2018, cu actualizări în 2020. Atât fondul de rulment, constituit la nivelul asociațiilor de proprietari, cât și cel de reparații, cad în sarcina proprietarului de apartament. Ce este fondul de rulment și pentru ce se constituie? Fondul de rulment este stabilit la nivelul lunii în care cheltuielile comune sunt cele mai mari și din care asociațiile de proprietari pot face plata facturilor curente primite de la furnizori, până la încasarea cheltuielilor comune de la locatari. În caz că proprietarul vinde apartamentul, fondul de rulment i se restituie proprietarului, nu chiriașului. Fondul de reparații se constituie la nivelul asociațiilor de proprietari pentru plata intervențiilor ce interesează blocul și nu un apartament care este sau nu închiriat, în consecință, este obligația proprietarului de apartament de a face plata. În caz că acest fond nu este utilizat pentru reparații, iar proprietarul își vinde apartamentul, suma va fi restituită proprietarului, nu chiriașului. Tot conform Legii citate, obligațiile de plăți către asociația de proprietari și furnizori este în sarcina proprietarului de apartament, nu a chiriașului. În cazul în care chiriașul nu-și achită cheltuielile comune, asociația de proprietari va pune pe seama proprietarului recuperarea sumelor restante, iar proprietarul, pentru a recupera suma restantă de la chiriaș, are posibilitatea de a-l acționa în judecată. Cele relatate de cititor sunt, parcă, un exemplu de abuz, din partea proprietarului de apartament, față de chiriaș.

Lasă un comentariu