PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE - APEL DE SELECȚIE - varianta simplificată - Măsura M3/3A - ”ÎNFIINȚARE ȘI DEZVOLTAREA FORMELOR ASOCIATIVE”

Distribuie pe:

Nr. de referință a sesiunii de cereri de proiecte: M3/3A – 01/2021 – 07.04.2021

Proiect finanțat din PNDR, 2014-2020 - Măsura 19 / Submăsura 19.2. ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” / Strategia de Dezvoltare Locală al Asociației GAL3

Asociația Gal 3 anunță public prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente, Măsurii M3/3A - ”ÎNFIINȚARE ȘI DEZVOLTAREA FORMELOR ASOCIATIVE” până la data de 05.07.2021, măsura lansată pentru perioada 07.04.2021-05.07.2021.

Fondul disponibil pentru această sesiune: 41.029,76 euro

Valoarea maximă a sprijinului nu va depăși 41.029,76 euro /proiect

Astfel data limită de depunere a proiectelor: 05.07.2021.

Solicitanții eligibili pentru Măsura M3/3A Inființarea și dezvoltarea formelor asociative sunt parteneriatele informale (neconstituite juridic) între diferiți actori din sectorul agricol, sector forestier și lanțul alimentar din Uniune, precum și alți actori care contribuie la realizarea obiectivelor și priorităților politicii de dezvoltare rurală.

• Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);

• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• Organizații ne-guvernamentale;

• Consilii locale;

• Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte este 05.07.2021, ora 13:00. Depunerea proiectelor se face la sediul GAL3 - , CRISTEȘTI- PĂNET -SÂNCRAI DE MUREȘ- : Sâncraiu de Mureș, str Principală nr 188, în intervalul orar 9.00 – 13.00 în zilele lucratoare de luni-vineri.

Informațiile privind accesarea și derularea Măsura M3/3A - ”ÎNFIINȚARE ȘI DEZVOLTAREA FORMELOR ASOCIATIVE” sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL3, : www.leader.gal3.ro  și în Apelul de selecție (varianta detailată) pentru Măsura M3/3A, - sesiunea 01/ aferentă anului 2021, disponibil pe : www.leader.gal3.ro

Date de contact pentru informații suplimentare:

e-mail: office.gal3@gmail.com

GAL3 - , CRISTEȘTI- PĂNET-SÂNCRAI DE MUREȘ :

Sâncraiu de Mureș, str Principală nr 188, în zilele lucrătoare de luni-vineri între orele 9.00 – 13.00

Lasă un comentariu