CONCURS ÎN SISTEMUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Distribuie pe:

Guvernul a reglementat, recent, noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere în sistemul național de învățământ preuniversitar, prin Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Modificările vizează introducerea unor măsuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar, în condițiile în care contractele de management încetează de drept înainte de începutul noului an școlar (2021-2022). În acest sens, Ministerul Educației a inițiat proiectul prin care se realizează extinderea bazei de selecție și introducerea unor criterii de performanță în susținerea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director, director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și funcțiilor de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare și casele corpului didactic.

Astfel, cadrul legal nu va mai fi limitat în materie de îndeplinire a condițiilor de înscriere la concurs doar de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educațional.

Lasă un comentariu