PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A, A ÎNCEPUT EVALUAREA NAȚIONALĂ

Distribuie pe:

În perioada 22 iunie - 4 iulie se desfășoară Evaluarea Națională (EN VIII 2021). La nivel național, 131.177 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt înscriși pentru susținerea examenului, conform situației centralizate de către Ministerul Educației.

Examenul a început marți, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Astăzi, 24 iunie, este programată proba la Matematică, iar cea la Limba și literatura maternă va avea loc vineri, 25 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 29 iunie, până la ora 14 (în centrele de examen).

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 29 iunie (în intervalul orar 16.00 - 19.00) și 30 iunie (în intervalul orar 8 - 12). Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice. Candidații care depun/transmit contestațiile prin mijloace electronice completează, semnează și depun/transmit tot prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate duminică, 4 iulie.

Media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Etapa specială

Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu pot finaliza/participa la probele de examen pot susține aceste probe în etapa specială, programată în perioada 5 - 12 iulie, precedată de etapa de înscriere (28 iunie - 2 iulie). Dacă aceștia au participat la una sau mai multe probe de examen, dar nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele desfășurate în perioada 22 - 25 iunie 2021.

Desfășurarea examenului

Conform Ministerului Educației, examenul se va desfășura în 3.850 de centre de examen, iar probele încep la ora 9, când candidații primesc broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciorne. La probele scrise ale Evaluării Naționale - 2021, candidații primesc subiectele sub formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare dacă este cazul.

Timpul de redactare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după cele 15 minute alocate pentru completarea casetei de identificare. Asistenții vor verifica datele înscrise de candidați și vor secretiza caseta. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Candidații trebuie să aibă asupra lor

un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor scrise. Pentru executarea schemelor și a desenelor pot folosi și creion negru.

Probele sunt monitorizate audio-video.

Echipamente și materiale de protecție

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare.

De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen.

Fiecare centru de examen va dispune de echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.). De asemenea, intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.

În sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri.

În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă. Fiecare persoană care intră în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare. Sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini.

În incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție.

Colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.

Este interzis schimbul de obiecte personale. Centrele de examen vor beneficia de asistență medicală.

TELVERDE pentru sesizarea eventualelor nereguli

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 22-26 iunie, între orele 8-16, iar vineri, 19 iunie, între orele 8 -14.

Protecția datelor personale

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută, informează Ministerul Educației.

În județul Mureș       

3.593 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Mureș s-au înscris în perioada

7-11 iunie 2021 în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională. Probele scrise se vor susține în 113 Centre de examen.

Marți, 22 iunie, s-a desfășurat prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura română) - sesiunea 2021.

Au fost prezenți 3.385 candidați, iar 208 candidați nu s-au prezentat la examen.

În județul Mureș nu a existat niciun candidat eliminat pentru tentativă de fraudă.

Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura română au fost publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, am aflat de la prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, inspector școlar general.

Lasă un comentariu