ZIUA INTERNAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA ABUZULUI ȘI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI

Distribuie pe:

Ziua internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), marcată în fiecare an, la 26 iunie, este menită să crească gradul de conștientizare privind problema majoră pe care o reprezintă, pentru societate, drogurile.

Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluția 42/112 din 7 decembrie 1987, ca în data de 26 iunie să fie marcată Ziua internațională de luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, ca expresie a deciziei ONU de a consolida acțiunile și cooperarea pentru a putea crea o societate fără consum de droguri.

Adunarea Generală a ONU a recunoscut faptul că, în pofida eforturilor continue și sporite ale comunității internaționale, problema drogurilor continuă să constituie în întreaga lume o amenințare gravă la adresa sănătății publice, a siguranței și bunăstării omenirii, în special a tinerilor, precum și a securității naționale și a suveranității statelor, și că aceasta subminează stabilitatea socio-economică și politică și dezvoltarea durabilă.

Între anii 1991-2000, a fost marcat “Deceniul Națiunilor Unite împotriva abuzului de droguri”, iar în 1998 Adunarea Generală a ONU a adoptat o declarație politică privind problema drogurilor la nivel mondial.

România a ratificat și a aderat la toate convențiile internaționale importante al căror scop este acela de a controla și de a limita consumul de droguri ilegale, începând cu Convenția și Protocolul cu privire la Opiu, încheiată la Geneva, la 19 februarie 1925, și promulgată de țara noastră prin Decretul nr. 1.578/1928. Între actele internaționale pe care România le-a semnat în acest domeniu se regăsește și Convenția asupra traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena, la 20 decembrie 1988, și la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992. În domeniul legislației în România, amintim Legea nr. 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare.

În România, instituția care stabilește concepția de ansamblu și asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii naționale, a luptei împotriva consumului și traficului ilicit de droguri, este Agenția Națională Antidrog (ANA).

Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, urmat de noile substanțe psihoactive (NSP) - 2,5%, relevă o sinteză a Raportului național privind situația drogurilor 2017, elaborat de Agenția Națională Antidrog și transmis AGERPRES în decembrie 2017. Conform raportului, pe locuri fruntașe se situează consumul de cocaină/ crack și LSD - câte 0,7%, ecstasy - 0,5%, ciuperci halucinogene - 0,4%, heroină, amfetamine și ketamină - câte 0,3%.

Cu prilejul Zilei internaționale de luptă împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri, ANA organizează, la nivel național, prin centrele sale de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, o serie de activități specifice, de informare, conștientizare și educare a populației cu privire la problematica drogurilor în România.

Lasă un comentariu