ZILELE ÎN CARE DEȚINUȚII URMEAZĂ CURSURI VOR FI SCĂZUTE DIN PEDEAPSĂ!

În Monitorul Oficial nr. 611, din 18 iunie 2021, a fost publicată metodologia de organizare și derulare a activităților de informare și consiliere profesională, de mediere a muncii și formare profesională a deținuților în sistemul administrației penitenciare.

Acceptați, și minorii de peste 16 ani...

Concret, formarea profesională a deținuților se va realiza prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare, derulate în interiorul sau exteriorul unității de detenție și se vor organiza lunar sau trimestrial.

De asemenea, minorii care au împlinit vârsta de 16 ani, aflați în custodia locurilor de deținere și care sunt înscriși la cursurile școlii de arte și meserii sau la cele ale unui liceu tehnologic pot beneficia de aceste cursuri de calificare, la cerere, cu respectarea duratei normale a unei zile de lucru și a intervalului de timp alocat activităților.

Locurile de desfășurare a cursurilor, în funcție de specificul activității, vor putea fi în cluburi sau săli de clasă, în atelierele de reparații, întreținere, agricole ale unităților penitenciare, în gospodăriile agrozootehnice ale unităților de detenție, în ateliere de producție bugetară (în funcție de capacitate și dotările existente), în structurile de economie socială și în cadrul atelierelor și halelor de producție, reparație, aparținând centrelor de formare profesională din subordinea agențiilor teritoriale, centrelor regionale de formare profesională a adulților din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și furnizorilor de formare profesională autorizați.

... Și deținuții cu cetățenie străină

Înscrierea deținuților la cursuri se poate efectua pe baza unei cereri scrise și prezentarea următoarelor documente: cartea de identitate (în copie și original), certificatul de naștere (în copie și original), certificatul de căsătorie (în copie și original), după caz, și dovada absolvirii studiilor, adeverințe, foi matricole, diplome.

Pe lângă aceste documente, la înscriere va fi necesar și avizul medicului unității, care va preciza dacă deținutul este sau nu este în evidență cu boli cronice, neuropsihice sau infectocontagioase și (sau) dacă este clinic sănătos la data examenului medical.

În egală măsură, deținuții cu cetățenie străină vor putea solicita înscrierea la cursurile de-rulate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, cu condiția să facă dovada nivelului de studii, prin diplome echivalate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Certificatul de absolvire

În privința prezenței minime pe care deținuții trebuie să o respecte, numărul absențelor nemotivate nu trebuie să depășească 10% din totalul orelor din programa de pregătire ori, în caz contrar, cursantul va fi exmatriculat fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit și va fi obligat la restituirea cheltuielilor de școlarizare.

La absolvirea cursului, prin examen, participanții vor primi, după caz, un certificat de absolvire pentru cursuri și stagii de inițiere, precum și pentru cursuri și stagii de perfecționare sau de specializare ori un certificat de calificare pentru cursuri de calificare sau recalificare și pentru ucenicie la locul de muncă.

Absolvenții unui curs finalizat cu certificat vor beneficia de zile considerate a fi executate din pedeapsă, însă fiecare deținut va putea participa o singură dată la un curs de formare profesională. (L.P.)

Lasă un comentariu