MODIFICĂRI LA STATUTUL POLIȚISTULUI, APROBATE ÎN ȘEDINȚA DE GUVERN

Distribuie pe:

În prezent, structurile din subordinea MAI se confruntă cu un deficit considerabil de personal, fapt care a determinat necesitatea de a fi identificate o serie de măsuri, cu aplicare etapizată, pentru reducerea acestuia, potrivit concepției stabilite la nivelul conducerii instituției, se arată într-un comunicat al ministerului.

Astfel, una dintre măsuri, introdusă prin ordonanța de urgență, vizează implementarea unei noi surse de proveniență a ofițerilor de poliție, alături de cele deja existente (absolvirea instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, trecerea agenților în corpul ofițerilor de poliție și încadrarea din sursă externă).

Prin adoptarea noului act normativ s-a introdus posibilitatea ca, începând cu anul universitar 2021-2022, ofițerii de poliție să provină și din rândul absolvenților programelor de studii universitare de master profesional organizate în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” în acest scop.

Aceste programe se vor adresa candidaților care dețin deja o licență în specializări universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne și care vor urma un program de master profesional, cu frecvență, în aceleași condiții de admitere și pregătire existente pentru studenții de la programele de studii de licență, forma de învățământ cu frecvență.

PESTE 170.000 DE CERTIFICATE DIGITALE UE PRIVIND COVID, DESCĂRCATE

Peste 170.000 de certificate digitale UE privind COVID au fost generate, joi, până la ora 12.00, iar în primele 15 minute de la lansarea portalului web https://certificat-covid.gov.ro peste 11.000 de persoane au obținut un astfel de certificat, informează Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Conform STS, datele statistice se prezintă după cum urmează:

* ora 8.25 - 11.000 certificate;

* ora 9.10 - 39.500 certificate;

* ora 10.10 - 83.705 certificate;

* ora 11.10 - 127.168 certificate;

* ora 12.10 - 170.882 certificate.

La patru ore de la lansarea platformei, au fost generate certificate, pe categorii, după cum urmează:

* certificate de vaccinare: 162.024;

* certificate de testare: 4.522;

* certificate de vindecare: 4.336.

Platforma a fost lansată în această dimineață, la ora 8.10.

Certificatul nu este un document obligatoriu, însă cu ajutorul lui, persoanele care s-au vaccinat anti COVID-19, s-au recuperat după această afecțiune sau dețin un rezultat negativ la testarea COVID-19 pot dovedi situația lor epidemiologică.

LEGE PROMULGATĂ/EXTINDEREA CERTIFICATULUI DE GRAD DE HANDICAP GRAV PÂNĂ LA 18 ANI, PE BAZA UNOR CRITERII

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea potrivit căreia copiii cu dizabilități să beneficieze de extinderea certificatului de încadrare în grad de handicap grav până la împlinirea vârstei de 18 ani, pe baza unor criterii biopsiho-sociale specifice, în cazul în care le-au fost eliberate anterior, consecutiv, două astfel de certificate cu valabilitatea de doi ani.

Legea are ca obiect de reglementare completarea art. 86 (1) din Legea nr.448/2006, în sensul extinderii termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru copiii cu handicap a căror afecțiune se încadrează în patologia bolilor degenerative, pentru cei cărora le lipsește un membru în urma amputației și pentru cei cu tulburări din spectrul autismului, certificate de medicul de specialitate.

“Prin excepție de la prevederile alin. (2), în situația în care copilului cu dizabilități îi sunt eliberate, consecutiv, două certificate de încadrare în grad de handicap grav, fiecare având termenul de valabilitate de 2 ani, ulterior, Comisia pentru protecția copilului eliberează un certificat valabil până la vârsta de 18 ani, pe baza unor criterii bio-psiho-sociale specifice, elaborate de Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale”, prevede actul normativ.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin ordin comun al ministrului Sănătății și al ministrului Muncii și Protecției sociale criteriile bio-psiho-sociale. (AGERPRES)

LEGE PROMULGATĂ: AVOCAȚII VOR PUTEA DESFĂȘURA ȘI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, LICEAL ȘI GIMNAZIAL

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea potrivit căreia avocații vor putea desfășura și activități didactice în învățământul superior, liceal și gimnazial.

Actul normativ modifică Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și are ca obiect de reglementare lărgirea cadrului de activități compatibile cu exercitarea profesiei de avocat.

“Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu: calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene, activități și funcții didactice în învățământul superior, activități didactice cu conținut juridic în învățământul liceal și gimnazial, activități în domeniul cercetării științifice sau al creației intelectuale, calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvență, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanțare europeană”, prevede legea.

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNI DE TRAFIC ȘI EXPLOATARE, AGRESIUNE SEXUALĂ, TORTURĂ ASUPRA MINORILOR NU SE PRESCRIE

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea de modificare a Codului penal potrivit căreia nu se va prescrie răspunderea penală a agresorilor în cazul infracțiunilor de sclavie, trafic de persoane, agresiune sexuală, tortură asupra minorilor.

De asemenea, legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal prevede mărirea pedepselor în cazul nedenunțării infracțiunilor.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Codului penal, în sensul stabilirii caracterului imprescriptibil al răspunderii penale pentru anumite infracțiuni de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 209, 210, 211 și 213, pentru infracțiunile de agresiune sexuală de la art. 219, tortura de la art. 282. De asemenea, se majorează pedeapsa pentru infracțiunea de nedenunțare și se incriminează nedenunțarea infracțiunilor de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile sau a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor sau care au avut ca urmare moartea unui minor.

“Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 209 - 211, art. 213, art.218 - 220 și art. 282”, se arată în lege.

În cazul altor infracțiuni de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile și al infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor “termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major”. “Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului”, mai prevede legea.

Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani, față de închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, cum este în prezent.

“Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertății și integrității sexuale săvârșite față de un minor, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani”, prevede textul legii.

Totodată, legea stabilește că se vor majora cu o treime limitele speciale ale pedepselor în cazul faptelor de pornografie infantilă săvârșite de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor sau în cazul în care fapta a pus în pericol viața minorului.

Lasă un comentariu