CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE, FĂRĂ ACT DE PROPRIETATE!

Distribuie pe:

Printr-un ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), emis în 30 iunie 2021, au fost simplificate procedurile de contractare și de stabilire a consumului de energie electrică pentru clienții finali.

Principalele schimbări se referă la flexibilizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice către clienții finali prin eliminarea prezentării (depunerii) la furnizor de către client a actelor de spațiu la încheierea contractului și introducerea declarațiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosință al spațiului.

Astfel, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor legale în vigoare, a copiei actului de identitate sau certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului, a declarației pe proprie răspundere a solicitantului privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar - coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc).

Solicitantul trebuie să declare pe proprie răspundere și date privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.

Totodată, oferta-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de internet și la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul final poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei-tip, dacă data transmiterii de către clientul final a cererii de încheiere a contractului în baza ofertei-tip este în perioada de valabilitate și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în aceasta, după caz.

Convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate și pentru facturarea serviciilor de distribuție, în cazul în care nu este citit (autocitit) indexul echipamentului de măsurare.

Operatorii de distribuție au obligația de a asigura accesul gratuit fiecărui client final și al furnizorului acestuia la informațiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să își poată accesa propriul istoric de consum. (L.P.)

Lasă un comentariu