“ȘTEFANE, MĂRIA TA,/ TU LA PUTNA NU MAI STA!…”

Distribuie pe:

Ștefan al III-lea (n. 1438-1439, Borzești - d. 2 iulie 1504 Suceava), supranumit Ștefan cel Mare sau, după canonizarea  sa de către Biserica Ortodoxă Română, Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504. A fost fiul lui Bogdan al II-lea, domnind timp de 47 de ani, cea mai lungă domnie din epoca medievală din Țările Române.

Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrat cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar, care i-au permis să depășească momentele de criză majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări, din interior sau sprijinite din exteriorul țării, de îndepărtare a sa de la domnie.

În timpul domniei sale, Moldova atinge apogeul dezvoltării statale. Pe plan intern, și-a bazat regimul pe o nouă clasă conducătoare, formată din oameni proveniți preponderent din mica boierime, ridicați la demnități pe baza meritelor militare, a loialității față de domn sau a înrudirii apropiate cu acesta. De asemenea, a sprijinit foarte mult dezvoltarea răzeșimii, prin împroprietăriri colective ale obștilor de răzeși, în special în urma războaielor și a bătăliilor purtate, fapt care i-a asigurat loialitatea acestei clase, liniștea socială în țară și forța umană pentru a avea o armată de masă - “Oastea cea mare”.

Pe plan extern, a reușit să ducă o politică realistă, având două mari linii directoare: impunerea sau susținerea unor conducători favorabili în țările vecine mici - Țara Românească și Hanatul Crimeii - și o politică de alianțe care să nu permită nici uneia din marile țări vecine - Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei să obțină o poziție hegemonică față de Moldova. A încercat, fără succes, realizarea unui sistem de alianțe internaționale împotriva turcilor, trimițând soli la Papa de la Roma, Veneția, Ungaria, Polonia, Cehia și Persia.

În plan militar, a urmărit două direcții majore de acțiune. Prima a fost crearea unui sistem de fortificații permanent la granițele țării - în timpul său construindu-se sau dezvoltându-se rețeaua de cetăți, incluzând Suceava, Neamț, Crăciuna, Cetatea Albă, Tighina, Orhei, Lăpușna și Hotin.

Cea de-a doua direcție majoră a fost crearea unei armate moderne, cu o componentă permanentă, profesionistă și semiprofesionistă, și o componentă de masă, formată din corpuri de răzeși înarmați, mobilizați în cazul marilor campanii militare.

A dus peste 40 de războaie sau bătălii, marea lor majoritate victorioase, cele mai semnificative fiind: victoria de la Baia asupra lui Matei Corvin, în 1467, victoria de la Lipnic împotriva tătarilor, în 1469, sau victoria repurtată în Bătălia de la Codrii Cosminului asupra regelui Poloniei, în 1497.  Cel mai mare succes militar l-a reprezentat Bătălia de la Vaslui, împotriva unei puternice armate otomane conduse de Soliman Pașa - beilerbeiul Rumeliei, la 10 ianuarie 1475. În urma pierderii acestei bătălii, în anul următor, sultanul Mehmed al II-lea va conduce în persoană o expe-diție în Moldova, încheiată cu înfrângerea armatei Moldovei, la Valea Albă - Războieni.

După 1476, Ștefan a fost nevoit să accepte suzeranitatea Imperiului Otoman, negociind condiții foarte bune pentru Moldova. În schimbul unui tribut anual modic, țara își conserva intacte instituțiile și autonomia politică internă.

Ștefan cel Mare a fost un mare sprijinitor al culturii și al bisericii, ctitorind un număr mare de mănăstiri și biserici, atât în Moldova, cât și în Țara Românească, Transilvania sau la Muntele Athos. Pentru aceste merite a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română, cu numele de Ștefan cel Mare și Sfânt , la 20 iunie 1992.

A fost căsătorit de trei ori: cu Evdochia - fiica marelui cneaz de Kiev, cu Maria din Mangop - din familia imperială bizantină, și cu Maria Voichița - fiica lui Radu cel Frumos, căsătorii în care s-au născut șapte copii. Începând cu 1497, l-a asociat la domnie pe fiul său Bogdan al III-lea, care-i va succede la tron.

A murit la 2 iulie 1504, fiind înmormântat la Mănăstirea Putna.

Lasă un comentariu