EXAMENUL DE BACALAUREAT (SESIUNEA IUNIE - IULIE 2021)

Distribuie pe:

Primele rezultate la examenul național de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021 au fost afișate ieri, 5 iulie.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web, cât și în centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

La nivel național, conform datelor făcute publice de Ministerul Educației, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 67,8%, în creștere cu aproape 5% față de aceeași etapă de afișare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut: 62,9%). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeași etapă din sesiunea iunie-iulie 2020: 71,4%), iar pentru promoțiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020: 25%).

În județul Mureș

… rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 63,8%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 70,1%, iar pentru promoțiile anterioare 21,78%. Au promovat 2.088 candidați, dintr-un total de 3.268 candidați prezenți. Dintre aceștia, 2.813 candidați provin din promoția curentă, iar 455 candidați din promoțiile anterioare. Un candidat a obținut media 10.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea: 28 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română; 54 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă; 28 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică - 15 / Istorie - 13) și 103 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Contestațiile au putut fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12-18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații au completat, semnat și depus/transmis prin mijloace electronice și o Declarație-tip, în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, Declarația-tip este semnată și de părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele înregistrate după soluționarea contestațiilor vor fi anunțate vineri, 9 iulie.

Conform calendarului examenului, rezultatele finale vor fi făcute publice vineri, 9 iulie, infomează conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Condiții de promovabilitate

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise, informează Ministerul Educației.

Lasă un comentariu