DE LA 1 MARTIE 2022, INDICATORUL SOCIAL DE REFERINȚĂ, INDEXAT CU RATA INFLAȚIEI

Distribuie pe:

În ședința din 30 iunie 2021, Camera Deputaților (for decizional) a adoptat un act normativ pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, prin care s-a decis actualizarea anuală a indicatorului social de referință (ISR), începând cu data de 1 martie 2022.

Indicatorul social de referință se folosește, în principal, la calcularea indemnizației de șomaj și a ajutoarelor pentru încălzire, iar valoarea anuală a acestuia este avută în vedere la elaborarea legilor bugetare anuale.

În expunerea de motive a actului normativ se menționează că valoarea indicatorului social de referință este stabilită în prezent la 500 lei, aceasta nemaifiind actualizată din anul 2008.

Proiectul adoptat prevede actualizarea din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, a valorii ISR, în funcție de rata anuală a inflației din anul precedent, astfel cum este ea comunicată de către Institutul Național de Statistică, acest lucru fiind valabil doar dacă rata anuală a inflației are, în anul anterior, o valoare pozitivă. În schimb, dacă aceasta va fi negativă, se păstrează ultima valoare a ISR.

Pentru intrarea în vigoare a proiectului adoptat, mai sunt necesare promulgarea lui de președintele Klaus Iohannis și publicarea în Monitorul Oficial. (L.P.)

Lasă un comentariu