O CARTE DEOSEBITĂ DESPRE MINUNATA LUME A ȘCOLII DEDENE

Distribuie pe:

Aducerea aminte asupra locurilor natale atrage după sine un sincer și firesc sentiment de emoție și nostalgie profundă. Deda reprezintă acea vatră a românismului, a creștinismului curat și sănătos, a respectului, a dragostei și a legăturii indestructibile care trebuie să existe între toți cei care simt românește și a căror inimă vibrează intens pentru sfântul nostru neam românesc. Prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină, armonios, frumusețea locurilor cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut, cât și a celor de azi.

Pentru semnatarul acestor rânduri, Deda reprezintă raiul copilăriei, bucuria tinereții, locul împlinirilor, nostalgia amintirilor, visele curate, gândurile așezate, bucuria întruchipată în sfântul cuvânt “acasă”. Conștiința de fiu al memorabilei zone de la poalele Călimanilor este un îndemn, o chezășie, dar și o mărturie a părtășiei la opera de înflorire a gliei străbune, de care mă simt atât de legat prin obârșie.

Ba mai mult, când suntem introduși în minunata lume a școlii dedene, sentimentul uman este fulminant, inima tresaltă de bucurie, sufletul vibrează și întreaga ființă este stăpânită de emoție, dar și de fireasca recunoștință pentru ceea ce a dat celebra școală dedeană, de-a lungul timpului, pentru tot ceea ce ne-a oferit tuturor celor care am trăit cu bucurie sentimentul educației împărtășite într-o unitate de învățământ celebră, cu dascăli distinși, adevărați apostoli ai învățământului românesc, dar și cu absolvenți, care, conform cursului vieții fiecăruia, s-au împrăștiat, după absolvire, prin țară și chiar prin lume, ducând cu ei bunul renume al școlii de la Deda. Cartea aceasta este dedicată școlii, cărții, pe care cu toții trebuie să le slujim și care sunt factori esențiali, peste timp, pentru procesul de educație și de învățământ. Educația este extrem de importantă din punct de vedere moral, cultural și mai ales social, pentru că ea înseamnă formarea omului în comunitate, prin comunitate și pentru comunitate. Omul trăiește într-un mediu social în care trebuie să relaționeze cu toți cei din jurul său. Educația și învățământul constituie o componentă a istoriei culturii și civilizației.

Distinsul profesor Gheorghe Dărăban, mare dascăl și ilustru mânuitor al condeiului, ne face o bucurie de mari proporții, prin apariția unei noi cărți a domniei sale, intitulată atât de sugestiv Absolvenții Liceului Deda. Amintiri, gânduri, nostalgii… Nimic nu era mai frumos decât acest lucru, nimic nu era mai potrivit. Cartea aceasta ne încălzește sufletele, pentru că atrage după sine și transpune în sufletele și inimile noastre întâlnirea cu trecutul și cu prezentul, cu cei dragi din trecut și cu cei dragi din prezent, cu cei pe i-am cunoscut sau nu, cu cei cu care am fost colegi, prieteni etc.

Cartea aceasta are două părți. Prima parte se intitulează Istorie și destin, în care autorul face o prezentare din perspectivă istorică, dar și aniversară a celor 60 de ani de învățământ liceal la Deda, apoi, așa cum se cuvine, face referire la modul în care se regăsește Vasile Netea, patronul spiritual al școlii, în conștiința dedenilor, la felul în care dedenii păstrează mereu vie amintirea ilustrului lor înaintaș.

A-i cinsti pe înaintași este un lucru memorabil și lăudabil, iar la Deda, înaintașii sunt extrem de cinstiți, respectați și apreciați pentru faptele lor memorabile din trecut.

Partea a doua a cărții, intitulată Amintiri, simțiri, gânduri, nostalgii… lasă frâu liber sentimentelor, emoțiilor, gândurilor, amintirilor. Este o parte dedicată absolvenților, în care aceștia, o parte dintre ei, firește, transmit ceea ce simt ei la acest ceas aniversar, când învățământul liceal din Deda aniversează șase decenii de existență, și, mai ales, după ani și ani de la finalizarea cursurilor liceale la Deda.

O coordonată esențială pentru toți cei cuprinși în această carte este munca. Cu toții, mai de demult, sau de azi, își desfășoară rolul lor în societate prin muncă. Munca este o lege sfântă, ea este cea care îl înnobilează pe om și-l urcă pe treptele ierarhice ale oricărei societăți moderne. Munca, capacitatea și dorința de acțiune spre activitate și înnoire, prin crearea de bunuri materiale și spirituale, i-au fost implantate omului în fire, de Dumnezeu, în clipa în care Acesta l-a zidit. Munca a fost și este o binecuvântare dată de Dumnezeu omului, ca prin ea omul să ajungă la starea de deplinătate, de desăvârșire spre care a fost chemat. Munca risipește întunericul de pe pământ și face să rodească bunătatea și fericirea și îl ajută pe om să se împlinească pe sine. Prin muncă cinstită și sârguincioasă, omul se realizează pe sine și contribuie la ridicarea societății în care se manifestă.

Toți cei cuprinși în această carte sunt învăluiți în muncă, pentru că aceasta este menirea omului în viață, de a se înălța pe sine și societatea în care trăiește prin muncă. O muncă deosebită a depus și distinsul profesor Gheorghe Dărăban, pentru a aduce în fața noastră această nouă lucrare, care are un rol special, și anume acela de a ne transpune în lumea emoțiilor, nostalgiilor și amintirilor plăcute.

Întreaga activitate depusă de profesorul Gheorghe Dărăban în slujba învățământului și a culturii, precum și lucrările și studiile sale au un conținut adânc și bogat, fiind expuse într-un stil clar și concentrat, ceea ce constituie o expresie fidelă a sufletului său dăruit integral cugetării filologice. Realizările distinsului profesor Gheorghe Dărăban - o oglindă fidelă a personalității sale, a vastelor sale cunoștințe și preocupări - aduce nu numai o valoroasă contribuție domeniului filologiei, ci, în același timp, poate fi considerată deschizătoare de drumuri pentru studii de mai târziu.

Lasă un comentariu