MIREASMA CUNOAȘTERII: TÂRNĂVENIUL LA TEMELIA INDUSTRIEI CHIMICE ROMÂNEȘTI

Distribuie pe:

S-a scris mai puțin spre deloc despre Târnăveniul de altădată, pe nedrept uitat, oameni și locuri, reper privind dezvoltarea industriei chimice românești prin bogăția resurselor materiilor prime aflate în zonă, gazul metan și sarea de Praid, implicit prelucrarea acestora prin fabricile de amoniac, produse clorosodice, bicromat și carbid, aflate printre primele în Europa și în lume. Nimic despre așa zisa generație pierdută, degenerată într-un soi de cascadă a prejudecăților și complexului periferiei, despre personaje, oameni și locuri care neapărat merită și trebuie redescoperite.

Nu cred că trebuie să stăm cu mâna la tâmplă! Această carte (510 pagini, editura “Vatra Veche”), ieșită de sub condeiul jovialității autorului, își propune să identifice și să analizeze una dintre cele mai arzătoare probleme ale epocii contemporane ale unui oraș, în viziunea mea, cumplit de frumos, și bazele care au stat la devenirea acestuia, Combinatul chimic Târnăveni și începuturile sale, prin societățile naționale “Nitrogen” și “Mica”, despre care nimeni nu s-a încumetat, până la această dată, să scrie, cât de cât ceva despre istoria sa, un fel de cheie către camere necunoscute!

O carte spre neuitare care pune semnul egal între nostalgie și obsesie, resursele unui proces profund uman, document istoric, mărturie orientată, în primul rând, către cei cu inimă, sete de cunoaștere și adevăr, autorul cărții transformându-se, cu bucurie și emoție, pe trecutul nebănuitei sale experiențe, după atâția ani de muncă și trudă în industria chimică din țară și din străinătate. Desigur, uitarea, ignoranța sunt lucruri firești și fac parte din viața noastră. Multe uităm într-o viață, unele dorim să nu le mai știm, iar după altele ne pare rău, dar și pentru unele și pentru altele, într-o bună zi, ajungem să plătim un preț mai mare sau mai mic, în cazul de față amarnic. Poate, de aceea am încercat să prezint în ce măsură personalitatea omului, atitudinea sa față de trecut și față de lumea înconjurătoare depind de moștenirea unor lucruri, adevăruri și fapte de viață de odinioară, precum și felul în care înclinațiile inerente influențează instinctele noastre în fața unei lumi care ispitește cu mirajul consumului de plăceri fără răspundere, fiind înconjurat nu de înțelepciunea izvorâtă din experiență, ci de oboseală, blazarea, uitarea și uzura sufletească a unora dintre noi. Este necesar și trebuie ca generațiile de după noi să-și cunoască istoria locală, să afle diagnozele unui timp care trece prin și peste ființa noastră, printr-o excelentă deschidere către înțelegerea logică și deplină a lumii în care trăim, intrând în miezul amar al evenimentelor prezentate cu obiectivitate în carte.

În prima parte a lucrării, am zugrăvit un capitol foarte important pentru istoria localității, “Târnăveniul la temelia industriei chimice românești”, scurtă istorie a combinatului chimic Târnăveni, “CARBIDARII”, oameni și faptele lor de-a lungul a peste 100 de ani. În partea a doua, prin însuși specificul pe care îl implică această carte, am prezentat aspecte economice, sociale, politice, cultural-sportive și administrative trecute prin simțul culorii. Am încercat, de-a lungul celor 510 pagini ale cărții, surprinderea realului, cu diversele lui fațete, echidistanță, verticalitate și bun simț. Îmi exprim speranța că textele conținute în carte reflectă, în bună măsură, experiența și consecvența mea, dar, în același timp, și valorile morale la care am subscris și le-am promovat în decursul timpului, respectându-mi semenii, reflecții pentru interesele comunității și nu numai. Nu în ultimul rând, pot lăsa o urmă scrisă pentru mai binele semenilor mei “Verba volant, scripta manent”. O urmă în care să nu închidem cenușa uitării.

Prin această carte, carte a Târnăveniului, se pune la dispoziția celor interesați, în prezent, dar și în viitor, despre ceea ce a fost combinatul chimic Târnăveni în devenirea municipiului de azi - istorici, sociologi, profesori, elevi și studenți etc. Material divers, prin care imaginea unui timp și asupra unui loc e mai clară și mai în acord cu realitatea, ca oricând. Este o carte document, fundamentată pe date reale, însumând o selecție riguroasă a articolelor publicate în cotidianul mureșean “Cuvântul liber”, de-a lungul unei lungi perioade de timp.

Se cuvine să adresez mulțumiri, în primul rând domnului IOAN CIȘMAȘ, mentorul meu, cotidianului mureșean “Cuvântul liber”, tuturor celor care m-au sprijinit în construirea și elaborarea acestei cărți. Am încercat să fiu eu însumi! “Cei care contează nu se vor supăra, iar cei care se vor supăra nu contează”!

Lasă un comentariu