REZULTATELE FINALE ÎNREGISTRATE ÎN PRIMA SESIUNE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2021

Distribuie pe:

La nivel național, rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promoțiilor, comparativ cu rezultatele înregistrate în sesiunea iunie - iulie 2020. Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate vineri, 9 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat.

După soluționarea contestațiilor, rata generală de promovare (absolvenți din promoția curentă și din promoțiile anterioare) a crescut cu 2%, în raport cu rezultatele inițiale: de la 67,8% la 69,8%. Față de prima sesiune a anului trecut, creșterea este de aproape 5% (64,50% - rată de succes în anul 2020).

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 75,70% (în creștere cu 1,8%), iar pentru promoțiile anterioare - 30,20% (în creștere cu 2,6%). Astfel, din totalul celor 126.999 de candidați prezenți (110.358 din promoția curentă și 16.641 din promoțiile anterioare) au promovat 88.587 de candidați: 83.557 de candidați aparțin promoției 2021, iar 5.030 provin din promoțiile anterioare.

Numărul mediilor de 10 (zece) a crescut la 146 de la 112 (înainte de contestații). În sesiunea iunie - iulie 2020, 307 candidați au încheiat examenul cu media generală 10.

Au fost depuse 55.982 de contestații, înregistrându-se, astfel, o scădere semnificativă în comparație cu sesiunea similară a anului trecut (62.790 de contestații). După evaluarea celor 55.982 de contestații depuse au fost modificate notele pentru 52.784 de lucrări. Dintre acestea 88,73% s-au modificat cu maximum 1 punct, iar 11,27% s-au modificat cu mai mult de 1 punct.

După soluționarea contestațiilor, 36 de unități de învățământ liceal din 21 de județe au avut procent 0 de promovare în prima sesiune (dintre acestea, 11 au avut același scor de promovare și anul trecut).

Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați (148), informează Ministerul Educației.

În județul Mureș ...

... rata cumulată de promovare (după contestații) este de 65,97% (+2,17% față de rezultatele inițiale). Pentru promoția curentă, rata de promovare este 72,27%, iar pentru promoțiile anterioare 25,27%.

Au promovat 2.156 candidați, dintr-un total de 3.268 candidați prezenți. Dintre aceștia, 2.813 candidați provin din promoția curentă, iar 455 candidați din promoțiile anterioare.

Un candidat a obținut media 10.

Pe discipline de examen, situația candidaților cu note de 10 este următoarea:

28 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română; 55 au obținut nota 10 la proba de Limba și literatura maternă; 37 au obținut nota 10 la proba obligatorie a profilului (Matematică - 16/Istorie - 21); 105 au obținut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise, a precizat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN - inspector școlar general la IȘJ Mureș.

A doua sesiune de examen se va desfășura în perioada 16 august - 3 septembrie, fiind precedată de etapa de înscriere (19 - 26 iulie).

Lasă un comentariu