INFORMARE PRIVIND PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (SESIUNEA 2021)

Distribuie pe:

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, s-a desfășurat ieri, 14 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen al Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuși” din Târgu-Mureș.

În Județul Mureș s-au înscris, la proba scrisă, 260 de candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:

* efectuarea unui stagiu de predare în specialitate, de cel puțin un an;

* calificativul pentru anul școlar în curs “Bine” sau “Foarte bine”;

* media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7, la fiecare din probele respective).

Au fost prezenți 253 candidați, 7 candidați au fost absenți, iar 9 candidați s-au retras din motive personale. Niciun candidat nu a fost eliminat.

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470/01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații au avut acces în sălile de examen, cel mai devreme la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, au fost respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de 4 (patru) ore.

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.  După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Lasă un comentariu