BASARABIA ȘI ZBATERILE EI ÎNTRE EST ȘI VEST (V)

Distribuie pe:

9-12 Martie 1991 - Populația Basarabiei respinge referendumul privind participarea la “Comunitatea Statelor Unionale” prin care Moscova încerca să perpetueze vechea dominație a URSS.

16 Iunie 1991 - Organizarea celui de-al doilea Pod de Flori.

28 Iunie 1991. Senatul Statelor Unite ale Americii a adoptat Rezoluția 148 prin care cere Guvernului American să mențină în actualitate reunificarea României cu Basarabia. Rezoluția a fost inițiată de Senatorii Larry Pressler și Jesse A. Helms Jr.

Vara lui 1991 - Moscova insistă pentru participarea Basarabiei la o nouă construcție colonialistă: Uniunea Statelor Suverane.

27 August 1991 - Adoptarea Declarației de Independență față de URSS.

“Independența R. Moldova” este un pas spre Re-Unirea cu România. “Independența” a fost proclamată pentru a putea ieși de sub ocupantul sovieto-rusesc. Însuși Actul de “Independență” condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov.

Recunoașterea de către București a “R. Moldova” s-a făcut cu precizarea expresă că-i vorba de “un al doilea stat românesc, creat pe un teritoriu al României, anexat prin forță de Rusia”. Și s-a precizat, ca o condiție a recunoașterii, că “independența R. Moldova” “constituie un prim pas spre eliminarea până la capăt, pe cale pașnică, a consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov îndreptat împotriva drepturilor și intereselor poporului român”.

2 Martie 1992 - Moscova a dezlănțuit un război deschis de agresiune la Nistru, împotriva Suveranității/ Independenței R. Moldova, pentru a împiedeca re-unirea acesteia cu România. Moscova a creat o administrație separatistă la Tiraspol și menține trupe de ocupație pe teritoriul românesc istoric.

1 Aprilie 1992 - La Chișinău se formează o Comisie de conciliere în chestiunea Transnistriană, formată din România, Ucraina, Rusia, Moldova și Regimul de la Tiraspol; ulterior, România a fost scoasă în mod straniu din Comisie.

3 Aprilie 1992 - Un grup de 52 de deputați din Parlamentul Basarabiei a adresat o Scrisoare Patriarhului Teoctist al României și Patriarhului Alexei al Moscovei, cerându-le să înceapă un dialog “în vederea refacerii unității bisericești a poporului român”.

9 Aprilie 1992 - Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a publicat poziția sa oficială privind situația bisericească din Basarabia și Nordul Bucovinei, și anume: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române declară că “nu a recunoscut niciodată desființarea Mitropoliei Basarabiei cu sediul la Chișinău și a Mitropoliei Bucovinei cu sediul la Cernăuți. Patriarhia Română nu a acceptat și nu poate accepta niciodată consecințele nefaste ale Pactului Ribbentrop-Molotov”.

Între 2 și 4 Iunie 1992 - Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz sunt arestați de Armata a 14-a a Rusiei, la Tiraspol.

21 Iulie 1992 - R. Moldova și Rusia semnează un Acord privind reglementarea conflictului de la Nistru, conflict ce nu a fost rezolvat nici până în prezent (2021).

14 Septembrie 1992 - Adunarea Eparhială constituită la Chișinău a hotărât reactivarea Mitropoliei Basarabiei, având ca locțiitor de Mitropolit pe P.S. Episcop Petru, Episcop de Bălți.

30 Octombrie 1992 - Au murit tragic soții Doina (n. Marin, la 15 noiembrie 1958) și Ion Aldea-Teodorovici (n. 7 aprilie 1954), celebri compozitori și cântăreți Basarabeni, militanți pentru reunirea Basarabiei cu România.

Sfântul Sinod al BOR ia act de reactivarea Mitropoliei la Chișinău, cu binecuvântare, și recunoaște Mitropolia Basarabiei ca autonomă și de stil vechi.

22 Decembrie 1992 - Patriarhul României, Teoctist, a trimis o Scrisoare președintelui și premierului R. Moldova, în care le spune: Canonul 34 Apostolic prevede ca episcopii fiecărui neam să aibă un întâistătător al lor. Și subliniază: pretențiile unei patriarhii ortodoxe a unui neam de a stăpâni peste ortodocși de alt neam, care au propria lor Patriarhie, sunt necanonice și nedrepte, fiind motivate secular-politic, nu spiritual-pastoral.

1992-2001 - Eroul Ilie Ilașcu, lider al mișcării de eliberare a Românilor din Transnistria, a fost deținut politic al regimului ilegal de la Tiraspol, patronați de Rusia; în 1993 a fost condamnat la moarte. Rusia a fost nevoită să-l elibereze în 2001.

30 Ianuarie 1993 - Are loc Congresul II al Societății “Limba Noastră cea Română”. În Declarație se menționează că limba vorbită în Basarabia “poate fi salvată numai prin revenirea noastră” în albia firească a românismului, se subliniază necesitatea reunirii cu Țara. Președinte al Societății “Limba Noastră cea Română” e reales Nicolae Dabija.

9 Aprilie 1993 - Are loc cel de-al doilea Congres al Intelectualității din Republica Moldova.

19 Mai 1993 - Patriarhul Teoctist scrie Patriarhului Alexei al II-lea al Rusiei o Scrisoare - răspuns la Scrisoarea acestuia din 24 decembrie 1992, în care spune: “Exercitarea jurisdicției Bisericii Ortodoxe Ruse asupra Românilor ortodocși din Basarabia... a fost un act nedrept și abuziv din punctul de vedere al realității istorice și al normelor de drept canonic. Actul anexării Basarabiei la Imperiul Țarist și înființarea Eparhiei de Chișinău a dus nu «la eliberarea de sub stăpânirea otomană a Moldovei», cum afirmați Sanctitatea Voastră, ci a însemnat trecerea de la robia turcească la robia rusească, mai aspră și mai neîndurătoare... Turcii ne-au respectat tradițiile, limba și specificul național... Imperialismul rus, însă, a exercitat... un necruțător proces de rusificare... Biserica Ortodoxă Rusă... a cotropit jurisdicțional o mare parte din vechea Mitropolie a Moldovei.”

28-31 Octombrie 1993 - Își desfășoară lucrările Conferința națională “Limba Română azi”.

9 Decembrie 1993 - Grupul Ilașcu a fost condamnat într-un proces-mascaradă. Ilașcu - la moarte, ceilalți la termene între 2 și 15 ani.

6-9 Iunie 1994 - La Iași și Chișinău își desfășoară lucrările Congresul al V-lea al Filologilor Români, care înaintează Parlamentului Republicii Moldova un Apel în care se menționează că “limba de stat în Republica Moldova este una și aceeași cu limba vorbită de către românii de pretutindeni și se numește LIMBA ROMÂNĂ”.

29 Iulie 1994 - Se adoptă o nouă Constituție, în care, prin manevrele rusești și lașitatea românească (vezi cazul scriitorului I. Druță), se renunță la Imnul “Deșteaptă-te, Române!” și se înlocuiește sintagma “Limba Română” cu cea promovată de Stalin și urmașii lui: “Limba Moldovenească”. Problema s-a rezolvat ulterior, vezi 5 decembrie 2013, interpretarea corectă a Curții Constituționale.

9 Septembrie 1994 - Prezidiul Academiei de Științe a Republicii Moldova propune Parlamentului modificarea Articolului 13 al Constituției în redactarea “Limba de Stat (oficială) este Limba Română”.

28 Noiembrie 1994 - R. Moldova semnează un Acord de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană.

16 Februarie 1995 - A murit Nicolae Costin (n. 7 aprilie 1936), om politic, lider al mișcării de emancipare din Basarabia, cel care a reromânizat, ca primar, Chișinăul.

Mai 1995 - Corneliu Coposu a instituit “A 11-a Poruncă pentru Români”: Basarabia este pământ românesc. Este datoria tuturor să o aducem între fruntariile Statului Român. În cazul în care Generația mea nu va reuși aceasta, atunci rămâne ca o A 11-a Poruncă să o adăugăm la Decalog pentru tinerii ce ne urmează: să readucă dânșii Basarabia la Patria-Mamă - România.

Anul 1996 - În perioada 1991-1996, între PNȚCD și Regimul Iliescu a avut loc o confruntare continuă în legătură cu modul de înlăturare a urmărilor Pactului Ribbentrop-Molotov. Poziția greșită, anti-românească a Regimului Iliescu este prezentată în cartea juristului dr. Iftene Pop, Basarabia, 23 August 1939 - 23 August 1999. 60 de ani de la încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov prin care a fost răpită pentru a doua oară această Provincie Românească. Dialog PNȚCD - Putere, 1991-1996, Ed. Crater, București, 1999.

2 Iunie 1997 - E o dată dureroasă în istoria noastră, s-au făcut concesii teritoriale grave Ucrainei, cu motivarea interesului de a intra în NATO; lideri ai PNȚCD - Matei Boilă, Ion Rațiu, Iftene Pop, Liviu Petrina, Gheorghe Gavrilă Copil, Nicolae Ionescu-Galbeni - s-au opus acelor cedări, inclusiv prin declarații în Parlament.

1 Iulie 1998 - Intră în vigoare Acordul R. Moldove cu UE, semnat în 1994.

1 Iulie 1999 - Poșta Română, acționând straniu și iresponsabil, nu a mai permis abonarea la Revista “Literatură și Artă” și la nici una din publicațiile de la Chișinău și Cernăuți.

Asociația Casa Gratis Pro Deo din București acționează de mai mulți ani pentru rezolvarea acestei situații inacceptabile.

7 Septembrie 2002 - A murit marele savant lingvist Eugeniu Coșeriu (n. 27 iulie 1921). Întrebat cândva: Ce neam suntem noi, cei ce locuim în Basarabia, Moldoveni sau Români?, a răspuns: Sunteți Moldoveni, iar toți Moldovenii sunt Români...

8 Iulie 2004 - CEDO a condamnat Rusia (și Moldova) pentru privarea ilegală de libertate a lui Ilie Ilașcu și pentru tortură. CEDO a constatat, cu privire la Războiul de Independență Moldo-Rus: forțe ale Armatei a XIV-a a Rusiei au luptat, în cârdășie cu elemente separatiste din Transnistria, împotriva R. Moldova, deci a României.

La 24 Martie 2005, Parlamentul adoptă în unanimitate Declarația cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integrării europene.

Toamna lui 2005 - Constituirea Forului Democrat al Românilor din R. Moldova (FDRM), care a devenit cea mai importantă Mișcare Românească, la ea aderând peste 150 de organizații nonguvernamentale, uniuni de creație, asociații culturale a peste 200.000 de membri.

1 Decembrie 2006 - Până la această dată, un milion de basarabeni au depus cereri pentru reconfirmarea cetățeniei Românești.

31 Decembrie 2006 - FDRM a depus Cererea de Aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană din partea societății civile, cu peste 220.000.

27 Martie 2007 - a fost arestat Nicolae Dabija, președintele FDRM, pentru că a depus flori, împreună cu circa o mie de membri ai Forului, la Monumentul lui Ștefan Cel Mare!

3 Iunie 2008 - S-a adoptat, la Praga, o declarație privind Conștiința Europeană și Comunismul, în care s-a propus ca 23 August să fie Ziua Comemorării Victimelor Regimului Totalitar Nazist și Comunist.

23 Septembrie 2008 - Declarația Parlamentului European privind Proclamarea Zilei de 23 August ca Zi Europeană pentru Victimele Stalinismului și Nazismului.

18 Ianuarie 2009 - A murit marele poet și patriot Grigore Vieru - (n. 14 februarie 1935).

7 Aprilie 2009 - Revoluția tinerilor și căderea guvernării comuniste.

8 Aprilie 2009 - Comunistul V. Voronin, ajuns Președinte, a expulzat pe ambasadorul român de la Chișinău și pe alți diplomați ai Ambasadei.

2009 - Președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, proclamă ziua de 28 iunie ca Ziua Ocupației făptuite de Rusia Sovietică.

2010 - Președintele interimar Mihai Ghimpu a creat Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar. Comisia a constatat că regimul Comunist a fost criminal, represiv, abuziv și inuman, lipsit de legitimitate.

2 August 2010 - Patrioții români din “Grupul Ilașcu” (Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșca, Tudor Petrov-Popa, Petru Godiac și Valeriu Garbuz) au fost decorați de președintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu Ordinul Republicii; se pare că Garbuz a lucrat pentru serviciile secrete Ruse.

2010 - PNȚCD, condus de domnul Radu Sârbu, a trimis scrisori către conducerile Partidelor Creștin-Democrate din Europa, în care pledează pentru integrarea Basarabiei în Uniunea Europeană.

12 Aprilie 2011 - Parlamentul României a instituit Ziua de 1 Aprilie drept Zi națională de cinstire a memoriei Românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă, și alte zone, ale deportărilor, ale înfometării și ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie.

(Va urma)

Documentar alcătuit de Partidul Corectei Guvernări, urmaș al Partidului Național Român.

S-au utilizat documente publice ale acestui Partid și ale PNȚCD-ului, cărți de drept internațional, istorie și memorii, scrise, în principal, de Iftene Pop, Nicolae Dabija, Florin Constantiniu, Octavian Țâcu, Valeriu Dulgheru, Mircea Păcurariu etc.

Editor Liviu Petrina

Editura Maritain

Lasă un comentariu