CARTEA - TRADIȚIE, CULTURĂ, SPIRITUALITATE ÎN DEDA ȘI ÎMPREJURIMI, VOLUMUL IX

Distribuie pe:

Apariția unei noi cărți constituie întotdeauna o sărbătoare culturală și, totodată, o contribuție adusă la completarea și dezvoltarea istoriografiei românești. Ne bucurăm pentru că vede lumina tiparului cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul IX, care apare sub egida edi-

turii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe. Se cuvine să aducem un cuvânt de mulțumire domnului dr. Ioan Lăcătușu, pentru buna colaborare la realizarea acestui volum, precum și pentru multiplele și rodnicele colaborări pe care le avem cu domnia sa și cu colaboratorii dânsului.

Volumul de față apare prin colaborarea mai multor instituții: Primăria comunei Deda, Biblioteca municipală “Petru Maior” din Reghin, Fundația Culturală “Vasile Netea”, Despărțământul Reghin al ASTREI și Asociația Lumina Faptelor. Un cuvânt special de mulțumire trebuie să aducem doamnei Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, Primăriei comunei Deda și Consiliului Local Deda, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestui volum, precum și pentru receptivitatea față de activitățile culturale, față de tot ce înseamnă cultură, frumos, valoare.

Acest volum însumează studiile științifice ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum.

Cartea aceasta cuprinde tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate. Lucrarea aceasta este și o cronică a evenimentelor din trecut, precum și a celor de azi.

Structura acestui volum este următoarea: după prefața semnată de prof.dr. Florin Bengean, care este și coordonatorul volumului, urmează un material extrem de interesant al doamnei Lucreția Cadar, Primarul comunei Deda. Apoi, cartea este împărțită în mai multe capitole, astfel: I. Istorie, Cultură, Civilizație; II. Credință străbună; III. Etnografie și folclor; IV. Vasile Netea; V. Recenzii.

Mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția acestui volum impresionant, atât prin dimensiunile sale (600 pagini), cât și prin diversitatea temelor abordate, precum și prin calitatea cercetărilor efectuate. Au publicat lucrări și studii științifice în paginile acestei cărți frumoase o serie de distinși oameni de cultură din diferite locuri din județ și din țară: Târgu-Mureș, Brașov, București, Deda, Bistra Mureșului, Solovăstru, Lunca Bradului, Reghin, Toplița etc.

Deda, frumoasa așezare de la poalele Călimanilor și de pe malul drept al Mureșului, se distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureșului Superior, acest ținut mirific și binecuvântat de Dumnezeu, cu atâtea frumuseți.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc. Deda este acel loc binecuvântat, un loc unde se îmbină, armonios, frumusețea locurilor cu hărnicia și bunătatea oamenilor, atât a celor din trecut, cât și a celor de azi.

Lasă un comentariu