Controale comune derulate de Apele Române și Poliția Română: SANCȚIUNI ÎN VALOARE DE 190.000 LEI PENTRU EXPLOATAREA ILEGALĂ A AGREGATELOR MINERALE

Distribuie pe:

În perioada 14-17 iulie, echipe de inspectori din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă (Olt, Prut-Bârlad și Banat), ale Inspectoratului General al Poliței București și ale Inspectoratelor Județene de Poliție au verificat activitatea de exploatare a agregatelor minerale din bazinul hidrografic Mureș, respectiv din județele Mureș, Hunedoara și Alba. Fiecare echipă a fost însoțită de un topograf autorizat.

În cadrul acestor controale, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 190.000 lei. Echipele de control au verificat măsurile dispuse prin actele de reglementare, tehnologia de exploatare folosită, existența bornelor perimetrale, gropi sau denivelări ale perimetrelor. De asemenea, au fost verificate buletinele de analize cu privire la respectarea indicatorilor de calitate a apelor uzate, evacuate în cursurile de apă de la stațiile de sortare - spălare de agregate minerale.

Exploatarea ilegală a agregatelor minerale în albie are impact negativ asupra activității de gospodărire a apelor, punând în pe-ricol stabilitatea malurilor, iar, prin crearea unor depozite din nisip, pietriș și pământ, secțiunile de scurgere se pot bloca provocând creșteri artificiale a nivelului apelor.

Acțiunile de verificare și control comun între Apele Române

și alte instituții abilitate vor continua, la nivel național, până la sfârșitul anului.

Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

e-mail: birou.presa@rowater.ro

Compartiment Comunicare și Relații cu Presa

Lasă un comentariu