NOUTĂȚI EDITORIALE - AUREL HANCU, “SOSIREA TIMPULUI”

Distribuie pe:

Cartea scriitorului Aurel Hancu, “Sosirea Timpului” (Ed. Ardealul, Tg. Mureș, 2020,102 pp.) are un caracter profetic și se referă la a Doua Venire a lui Isus Christos pe Pământ, valorificând informația adecvată din Sfânta Scriptură și Mesajele transmise prin Profetul irlandez contemporan, Maria Milostivirii Divine (între anii 2010 și 2015, pe site-ul: profețieavertisment.ro s-au transmis 1.334 de Mesaje Cerești, în toate limbile Pământului, privitoare la acest eveniment, fiind vorba nu de sfârșitul lumii, ci de o Împărăție de o Mie de ani, în care totul se va schimba în bine, Lucifer cu ai săi va fi înlănțuit în Infern, dispărând de pe Pământ, pentru această perioadă, să-i spunem - Noul Eon, va fi o singură Credință, o singură Limbă, un Singur Rege, ISUS CHRISTOS, Noul Paradis va coborî pe Pământ, va dispărea orice handicap, omul va primi trup nestricăcios, ca după Înviere, nimeni nu va duce lipsă de nimic).

În Argumentul cărții, găsim următoarele:

“Și am văzut Cer Nou și Pământ Nou, căci cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut.” (Apocalipsa: 21, 1)

“La o chemare tainică a acelui Preaînalt - spune autorul cărții - am scris și am strâns aici un florilegiu de poezii, menite să fie o meditație și o pregătire pentruCea de-a Doua Venire a lui Isus Christos pe Pământ, eveniment apocaliptic, pe care numai Tatăl Ceresc îl știe, dar ni se induce starea că este iminent, mult mai aproape decât lumea prinsă în mrejele păcatului o bănuiește”.

Scopul cărții este menționat: “Convertirea, purificarea prin Sfintele Sacramente, întoarcerea la Cel Care este Iubirea Infinităși slujirea cu fidelitate a Celui Preaînalt sunt deziderate spre care îndeamnă această carte: “Sosirea Timpului”.

“Și vor fi o Turmă și-un Păstor. / Și va fi un Singur Rege. /

Vom primi trup nou nemuritor, / doar o Limbă, doar o Lege! //

Cerul și Pământul vor fi una. / Nicio lacrimă și nici suspine, /

bucuroși dar pentru totdeauna, / Fericire pentru orișicine! //

Viața Veșnică-i să Te cunoască / Veșnice Părinte și pe Fiul, /

să slujească și să Vă iubească / cum pe Tatăl, tot așa pe Fiul! //

Și din înălțime, Domnul vine / pentru mine, pentru orișicine!

Și va fi îndată totul gata / cum s-a spus și spunem:

“MaranAtha!”

(MaranAtha! / Domnul Vine!)

Din mulțimea poemelor, parcă nu putem ocoli versurile din “CÂNTEC PENTRU LUNA MAI”:

“Lumea toată-i o mireasă / cu alai de sfântă nuntă, / totu-i uriașă orgă - /

fiecare floare cântă....//

O beție de miresme / a încins văzduhul, toate, / raiu-acesta ne încântă, /

Inima în lucruri bate....//

Lăudat ești Tu, în toate, / căci din toate faci minune; totul stă-n a Ta Iubire, /

precum Cartea Sfântă spune...”

Doresc - mărturisește autorul - să ne întâlnim cu toți cei dragi, toți copiii lui Dumnezeu, căci Dumnezeu pe toți ne iubește la fel și pe toți vrea să ne salveze, în Paradisul cel Nou, promis nouă de Tatăl Ceresc:

“Da, vin curând. Amin! Vino, Doamne Isuse! (Apoc. 22, 20)

Să reproducem, în final, Ruga către Tatăl Ceresc, Pecetea Dumnezeului Celui Viu, cuprinsă în cartea : “Sosirea Timpului”, care se cuvine a fi rostită zilnic:

“Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea Divină a protecției Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită, mă plec și-Ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca, prin această Pecete specială, să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie și eu Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire pentru Tine, acum și-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag, în aceste timpuri, Te consolez, Tată scump! Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al Tău. Amin.”

Cartea poate fi procurată la telefonul: 0745 555 766

Lasă un comentariu