REZULTATE DEFINITIVAT, ÎNAINTE DE CONTESTAȚIE

Distribuie pe:

În județul Mureș, rata de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021) - înainte de contestații - a fost de 68,72% (+9,47% față de anul 2020).

Procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar este 68,72. Rezultatele obținute de candidați au fost publicate ieri, 21 iulie, ora 10, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 167 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 253 de candidați. Dintre aceștia, 9 candidați s-au retras, iar 7 candidați au fost absenți.

Astfel, din totalul celor 244 de candidați cu lucrări evaluate, 167 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 - 10. Dintre aceștia, 3 candidați au fost notați cu 10 (Matematică - 1 și asistență medicală generală- 2), iar 10 candidați au primit note între 9,50 și 9,99. De asemenea, 76 de candidați au avut note între 5 și 7,99. O lucrare a fost anulată în centrul de evaluare.

Conform calendarului aprobat, contestațiile s-au depus la centrele de examen, ieri, 21 iulie, și în cursul zilei de 22 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare, a precizat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, inspector școlar general.  

Lasă un comentariu