ORBII, ISTORIA ȘI... POPORUL

Distribuie pe:

•”Poporul român, din punct de vedere politic, e greu (plin) de glorie. Păi dacă îi adunăm pe toți miniștrii români de la 1900 la 1918, noi am fi putut furniza Angliei și Imperiului britanic cel puțin cinci miniștri... Iar când vorbesc de Ionel Brătianu, ar trebui să mă ridic în picioare, așa a fost de mare ca om de stat! Și a fost inginer...” Ceea ce înseamnă că “politica e o artă, o vocație”.

Unde sunteți voi timpuri de altădată...?; dar voi oameni ai timpului trecut...? (p.s.)

Petre Țuțea (1901-1991), doctor în drept administrativ, economist, memorialist, estetician, filosof

***

•”Istoria, cartea de mărturie a veacurilor... n-a stat pe loc, ci a mers înainte, luptând neîncetat pentru triumful binelui asupra răului, al spiritului asupra materiei, al dreptului asupra silei, pentru realizarea dreptății și frăției, aceste două temelii ale ordinei absolute, perfecte. ISTORIA este cartea cea dintâi a unei națiuni... căci într-însa... își vede trecutul, prezentul și viitorul”.

Nicolae Bălcescu (1819-1852), om politic, istoric, economist, revoluționar

***

•”Dumnezeu l-a izgonit pe om din Rai, pentru nechibzuințele sale”, dar i-a dat pe pământ și “grădina Raiului”, ca să o îngrijească să-l hrănească. INVIDIA și răutatea și supărarea pricinuită aproapelui îl scot încă o dată pe om din Rai. Omul cade continuu, pentru că efectele păcatului strămoșesc (originar) îl urmăresc”.

Iustin Pârvu (1919-2013), monah, scriitor creștin, duhovnic renumit, deținut politic

***

•”Într-o adunare a orbilor, un profesor începu sățină o conferință despre «frumusețea naturii»... despre răsăritul soarelui, despre frumusețea florilor, farmecul pădurilor... etc. Dar orbii începură a striga: «Ce ne îmbeți de cap cu astfel de minciuni?... Noi n-am văzut nimic din cele ce ne spui!»... Orbii tulburați, începură a mișca bastoanele protectoare și profesorul vorbitor a fost nevoit să plece”.

Cam așa stă și lumea necredincioșilor, ateilor, liber cugetătorilor de azi și cumplita orbire sufletească față de lumina credinței pe care ei nu pot s-o vadă, tocmai datorită neștiinței și orbirii lor.

Iosif Trifa (1888-1938), preot ortodox român, a pus bazele mișcării “Oastei Domnului”.

P.S. Psalmul 101, 26-28: “Dintru început Tu, Doamne, pământul L-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acestea vor pieri, iar Tu vei rămâne, și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îl vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina”.

Lasă un comentariu