POPORUL, PATRIOTISMUL ȘI... STRĂMOȘII

Distribuie pe:

*“Părinți din zile vechi-străvechi plec fruntea-n fața voastră. E o cinste și un noroc să vă fie cineva urmaș. Treimea vieții voastre a fost cumpătarea, seninătatea și omenia. Prin ele v-ați ridicat pe treapta cea mai înaltă a vredniciei omenești... Dintru început, cumpătarea a fost lauda voastră cea mai mare. Când grecii și romanii se îmbuibau la bacchanalii și saturnalii, pornindu-se spre desfrâu, voi, împotrivă, arătați o cinstire deosebită pustnicilor. Erați aproape creștini înainte de creștinism. Și ce lecție i-ați dat lui Lisimah, urmașul lui Alexandru Macedon, când s-a cercat să cotropeascăținutul dinspre gurile Dunării! Fiind biruit și prins, l-ați ospătat pe talgere de aur, voi mulțumindu-vă cu străchini de lut și cu linguri de lemn. Cumpătarea a fost legea cea dintâi a vieții voastre. Vechimea cuvântului arată vechimea virtuții, căci nu din sărăcie venea înfrânarea, ci din judecată: nu în cele trupești, ci în cele sufletești puneați voi prețul traiului pe pământ...”.

Simion Mehedinți (1869-1962), geograf, etnograf, teoretician al culturii, prof. universitar, academician.

***

*“Patriotismul unui popor e mult mai puternic decât orice geniu individual. Când inima lui va fi aprinsă de acea mare idee a regenerării naționale și când el va hotărâ să o apere cu sângele lui, nicio putere din lume nu-l va putea birui. Soarele Patriei dă tuturor lucrurilor un farmec ce nu se mai găsește în nicio parte a lumii”.

Nicolae Bălcescu (1819-1852), om politic, istoric, gânditor revoluționar patriot.

***

*“Poporul român are trei calități neprețuite: un puternic sentiment național, o loialitate profundă, o generozitate înnăscută. Românii acceptă suferințele, dar nu vor accepta niciodată nedreptatea. Acelora care ne contestă dreptul nostru strămoșesc, le vom răspunde limpede: “România și-a câștigat prea scump dreptul său de țarăși viață, ca să renunțe la el”.

Nicolae Titulescu (1882-1941), om politic, diplomat.

P.S. Evrei, cap. 13, vers 7: “Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința”.

Lasă un comentariu