CUM VOR FI DECONTATE CHELTUIELILE DE TRANSPORT PENTRU ELEVI

În Monitorul Oficial nr. 715, din 20 iulie 2021, a fost publicată Metodologia de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

Potrivit metodologiei, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, în limita a 50 de kilometri.

De asemenea, elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă, în localitatea unde studiază, li se decontează contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.

Elevilor care se deplasează către unitatea de învățământ, la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază, li se va deconta suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu pe km pe lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.

Limita maximă pentru decontarea cheltuielilor de transport este de 30 lei pe lună pentru distanța de 3 km, iar pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei pe lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru pe lună.

Decontarea cheltuielilor de transport se va efectua până la data de 15 a lunii curente, pentru luna precedentă sau, dacă elevii solicită, în scris, acestea se pot acorda în avans, până la data de 20 a lunii în curs.

Pentru luna septembrie, respectiv începutul anului școlar, sumele se vor acorda în avans în primele 3 zile lucrătoare de la începerea cursurilor școlare.

Noua metodologie a intrat în vigoare la data de 20 iulie 2021.

Lasă un comentariu