CÂND ȘI CUM ÎNCEPE “TRANZIȚIA VERDE” ÎN ROMÂNIA?

Distribuie pe:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

ÎNTREBARE Adresată: Domnului Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor

Domnului Virgil-Daniel POPESCU, ministrul energiei

De către: Deputat Dumitrița GLIGA,

Circumscripția electorală nr. 28, Mureș

Data: 21.07.2021

Obiectul întrebării: Când și cum începe “tranziția verde”în România?

Domnule ministru,

După cum este cunoscut, în decembrie 2015, a fost adoptat Acordul de la Paris privind schimbările climatice, primul acord universal obligatoriu, din punct de vedere juridic, după Acordul - cadru de la Rio (sub egida ONU), din 1992, care a fost ratificat și de România, prin legea 57/2017.

De asemenea, Pactul Verde european, lansat de Comisia Europeană, în decembrie 2019, și devenit, recent, în iunie 2021, după finalizarea procedurii legislative ordinare, Regulamentul european al climei sau “Legea europeană a climei”, conține prevederi juridice obligatorii în domeniul schimbărilor climatice, aplicabile direct și imediat fiecărui stat membru al UE. Acesta include obligativitatea adoptării, de măsuri energice, și eficiente privind reducerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și eliminarea progresivă a tuturor subvențiilor directe sau indirecte pentru combustibili fosili, cu termen limită de implementare în decembrie 2025.

Acest scenariu se aplicăși județului Mureș, considerat, conform Planului național integrat în domeniul energiei și al schimbărilor climatice 2021-2030, o zonă de investiții prioritară. Având în vedere producția de energie electrică pe bază de combustibili fosili și o serie de activități poluatoare din unități de industrie chimică, energointensive și emițătoare de GES, județului Mureș ar trebui să-i fie acordată o atenție deosebită în repartizarea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu.

Mai mult, nu putem exclude din această discuție prevederile unui alt instrument financiar recent al UE, “NextGenerationEU”, a cărui componentă principală“Mecanismul de Redresare și Reziliență”, vizeazăîn mod direct schimbările climatice și “tranziția verde”. În acest scop, există programe precum “Fondul pentru Tranziție Justă”, destinate tocmai zonelor sau regiunilor vulnerabile din punct de vedere economic și social, așa cum este cazul județului Mureșși al regiunilor carbonifere ale țării.

În această situație, față de cele prezentate, vă întreb, domnilor miniștri:

- Care sunt demersurile concrete inițiate de guvern privind problematica schimbărilor climatice și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu ultimele evoluții în domeniu, la nivel UE și internațional, precum și cu angajamentele și cu obligațiile asumate pe acest palier de către țara noastră?

- Având în vedere fondurile europene generoase alocate “tranziției verzi”, atât prin PNRR, cât și prin cadrul financiar multianual al UE, pentru perioada 2021-2027, care sunt proiectele pe care le considerați esențiale în județul Mureș?

- Cum intenționați să vă asigurați că fondurile destinate “tranziției verzi” vor fi accesate în integralitate și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor de mediu pe care România și le-a asumat în mod formal?

Solicit răspuns scris.

Deputat, Dumitrița Gliga

Lasă un comentariu