REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR ÎN IMPAS?

Normele europene privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice prevăd, printre altele, ca statele membre UE să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali și stabilesc ținte naționale privind economiile de energie. Mai nou, prin “Green Deal” - Pactul Ecologic European -UE și-a stabilit o țintă ambițioasă respectiv ca, până în anul 2050, statele Uniunii să devină neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. Nu în ultimul rând, pe lângă diminuarea costurilor cu încălzirea locuințelor și creșterea confortului, țintele stabilite de UE răspund și unui comandament de ordin general privind prevenirea încălzirii globale, prin diminuarea cantității de “gaze cu efect de seră” eșapate în atmosferă, prin reducerea/eliminarea consumului de hidrocarburi primare, inclusiv în zona încălzirii locuințelor. Aceste exigențe și altele reclamă acțiune și din partea autorităților publice din România, programele privind creșterea performanțelor energetice fiind una din zonele în care autoritățile locale pot contribui la îndeplinirea acestor exigențe.

Potrivit unor informații publice, autoritatea administrației publice locale din Târgu-Mureș și ministerul de resort au procedat la activități concrete pentru implementarea Programului Local de reabilitare termică, fiind asigurate proiectele și finanțarea pentru lucrările de intervenție a mai multor blocuri de locuințe.

Din păcate, cu toate acestea, în concret, așa cum se poate constata, în prezent se lucrează în ritm foarte scăzut, doar la 3 blocuri de locuințe, deși se pare că nu finanțarea este cauza acestei stări de fapt.

Așa cum rezultă din date și informații publice (surse media, HCL-uri etc.) această stare de fapt este cauzată, pe lângă unele excese birocratice în gestionarea banilor publici, în principal, de diminuarea interesului operatorilor economici din construcții, pentru astfel de proiecte, cât și de creșterea semnificativă, în anul 2021, a prețurilor la unele materiale de construcții (la polistiren expandat creșterile de preț sunt de cca. 50%). Astfel, au fost unele proceduri de achiziție publică pentru atribuirea de contracte de execuție de lucrări care nu s-au concretizat, pe motiv că nu au fost depuse oferte, prețurile estimate fiind, probabil, considerate prea mici, raportat la creșterea unor costuri! În consecință, așa cum rezultă din surse media, Primăria municipiului Târgu-Mureș a procedat la actualizarea (n.n. majorarea) devizelor generale pentru mai multe proiecte, a reaprobat noii indicatorii tehnico-economici și a rectificat bugetul local pentru a asigura finanțarea diferenței de costuri ce rezultă din actualizarea (majorarea devizelor generale).

Cu toate că programele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe sunt practic blocate, în opinia noastră autoritățile locale (Primăria Târgu-Mureș și Consiliul Municipal) “și-au făcut lecțiile”, respectiv au asigurat un portofoliu semnificativ de proiecte, au aprobat indicatorii tehnico-economici, au asigurat contracte de cofinanțare din bugetul de stat, au aprobat în bugetul local sumele necesare finanțării lucrărilor pentru mai multe obiective (blocuri), a organizat mai multe proceduri pentru contractarea lucrărilor, proceduri care au fost anulate din lipsă de oferte. Concret, deși Primăria Târgu-Mureș a făcut numeroase demersuri legale și procedurale pentru a asigura proiectele și, inclusiv, finanțarea, programele de reabilitare termică “bat pasul pe loc”! Unde sunt firmele “de casă, de apartament, de garsonieră”? Ar fi bune acum, nu?

Pentru depășirea acestei stări de fapt, ar mai fi unele speranțe în adoptarea, în cel mai scurt timp, de către autoritățile centrale, a unor promise reglementări care să permită indexarea contractelor și a proiectelor (n.n. - indicatorii valorici), urmare a scumpirii unor materiale de construcții, fapt ce ar putea aduce, din nou, în atenția constructorilor, astfel de proiecte. Nu în ultimul rând, în lipsa unor soluții - să le zicem “clasice”, considerăm că s-ar putea lua în calcul și implicarea efectivă a autorității administrației publice locale în contractarea și execuția de lucrări de intervenție. Este doar o sugestie, pentru depășirea acestui impas. Altfel, trebuie știut că există riscul pierderii contractelor de finanțare a proiectelor, prin programele multianuale. Mai mult, neîndeplinirea țintelor stabilite de UE în zona de reducere a consumului de hidrocarburi pentru încălzirea locuințelor, a clădirilor, în general, va aduce și sancțiuni pecuniare care ar conduce la “drenarea” unor sume semnificative din bugetul local, fapt ce va afecta finanțarea altor proiecte de dezvoltare a orașului!

Din informațiile pe care le avem, urmează a se relua mai multe proceduri de achiziție, de execuție de lucrări de intervenție la mai multe blocuri de locuințe pentru care costurile estimate ale lucrărilor au fost actualizate (majorate) și este asigurată finanțarea lor din bugetul local și din bugetul de stat pe anul 2021. Toate aceste proceduri sunt de durată și nu mai este foarte mult timp favorabil pentru realizarea acestei categorii de lucrări. Evident, această reconsiderare a costurilor lucrărilor de intervenție, urmare a scumpirii unor materiale de construcții, va avea ca efect și creșterea sumelor cotă-parte de contribuție din costuri de reabilitare care revin în sarcina asociațiilor de proprietari.

Date fiind cele de mai sus, noi, asociațiile de proprietari, trebuie să credem că în noul context, respectiv majorarea semnificativă a prețurilor de licitare, va crește interesul operatorilor economici din construcții, locali și nu numai, care se vor reorienta spre astfel de proiecte. Altfel, programul local de reabilitare termică va deveni, pentru noi, doar o himeră!

Lasă un comentariu