CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR (TITULARIZARE), SESIUNEA 2021

Distribuie pe:

Proba a început la ora 9, în 6 centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare valabile în cazul examenelor naționale privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 1.112 candidați, dintre care 130 provin din promoția curentă. S-au retras 49 de candidați (2 din motive medicale). Au fost absenți 175 candidați, iar 1 candidat a fost eliminat.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs au fost asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și au fost publicate online.

Primele rezultate vor fi afișate astăzi, 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul dedicat. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace

electronice, în ziua de 27 iulie, până la ora 21.00, respectiv 28 iulie, până la ora 12.00. Rezultatele finale se vor afișa la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site, în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare, pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare, în intervalul 4-5 august, a declarat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, Inspector școlar general la IȘJ Mureș.

Lasă un comentariu