FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI ȘI ELEVI

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că, începând cu data de 1 iulie 2021, elevii și studenții, indiferent de localitatea de domiciliu, pot beneficia de următoarele servicii acordate de medicii din cabinetele medicale școlare/ studențești:

- prescripție medicală pentru medicamente, în caz de urgență medicală, doar pentru afecțiuni acute, pentru maximum 7 zile;

- bilet de trimitere pentru medicul specialist.

Până la data menționată, puteau beneficia de bilet de trimitere pentru medicul specialist sau prescripție medicală pentru afecțiuni acute, eliberate de medicul din cabinetul medical școlar/ studențesc, doar elevii și studenții cu domiciliul în altă localitate decât cea în care se află unitatea de învățământ, se arată în comunicatul dat publicității. (I.S.)

Lasă un comentariu