EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT (SESIUNEA 2021)

Distribuie pe:

În județul Mureș, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor este 72,95% (în creștere cu 4,23%, comparativ cu rezultatele inițiale - 68,72%).

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (55), 178 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 167 de candidați.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Astfel, din totalul celor 244 de candidați cu lucrări evaluate, 178 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 - 10. Dintre aceștia, 3 candidați au fost notați cu 10 (Matematică - 1 și asistență medicală generală (maiștri instructori) - 2) iar 10 candidați au primit note între 9,50 și 9,99. De asemenea, 63 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 2 candidați. O lucrare a fost anulată în centrul de evaluare.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, a declarat prof. drd. Sabin-Gavril PĂȘCAN, inspector școlar general la IȘJ Mureș.

Conform datelor publicate de Ministerul Educației, la nivel național, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor, este 76,06% (în creștere cu 3,16%, comparativ cu rezultatele inițiale - 72,90%).

După evaluarea contestațiilor depuse (1.508), 6.032 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 5.782 de candidați.

Lasă un comentariu