UN BILANȚ DUPĂ 35 DE ANI DE MUNCĂ LA CATEDRĂ

Distribuie pe:

După o viață petrecută la catedră, este vorba de 35 de ani, profesorul Fărcaș Zaharie și-a făcut un bilanț. Despre activitatea sa didactică aflăm din “Raportul de autoevaluare al activității didactice, care cuprinde perioada anilor 1986-2021.

FĂRCAȘ ZAHARIE a fost maistru instructor la Grupul Școlar “Ion Vlasiu” Târgu-Mureș. Pe lângă activitatea didactică și atribuțiile generale rezultate din fișa postului, a avut și alte activități și rezultate. În cadrul programului “Reforma Învățământului Profesional și Tehnic PHARE VET RO 9405”, a participat la elaborarea de standarde de pregătire profesională pentru meseriile din familia ocupațională “Fabricarea produselor din lemn”, la elaborarea de portofolii metodologice pentru aplicarea curriculară, “Proiect de Lucru” pentru aplicarea programei de instruire practică, anul I, școala profesională, 1998, “Portofoliu Metodologic” pentru aplicarea curriculumului la școala profesională, anul al III-lea, 1998. Tot în cadrul programului PHARE a participat la “Cursul de Formare al Formatorilor”, organizat la Mediaș, în anul 1998. An de an a pregătit elevi pentru concursurile de meserii, pentru fazele pe școală, fazele județene și naționale, la meseriile de tâmplar, sculptor în lemn și intarsier, obținând rezultate deosebite la fazele naționale. Începând din anul 1990 și în prezent, în fiecare an școlar a pregătit, pentru concursurile de meserii, câte 3-6 elevi, din fiecare clasă la care a predat. A fost cooptat ca membru în comisiile de organizare sau de evaluare la fazele de școală și de județ. Tot în această perioadă a participat la fazele naționale ale concursurilor de meserii, în calitate de însoțitor, ca evaluator, ca supraveghetor, ori ca membru în comisia de organizare. A participat ca membru în comisiile de examinare din cadrul examenelor de obținere a atestatului profesional pentru absolvenții de liceu și la examenele de absolvire ale școlii profesionale și de ucenici, precum și nivel I, și II, SAM și nivel III Liceu, pe ruta progresivă, în sesiunile din anii: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Face parte din echipa de autori a manualului “Inițiere în tâmplărie”, apărut în anul 2002, la Editura “Casa Corpului Didactic Mureș”, manual destinat învățământului tehnic. În anul 2000 și-a adus contribuția, în calitate de șef de atelier la executarea iconostasului sculptat și a capelei școlii, prin aducerea de sponsori, prin asigurarea materiei prime și a materialelor, organizarea lucrărilor și promovarea renumelui și prestigiului școlii, capela fiind sfințită de un sobor de preoți și de Preasfințitul Arhiepiscop Andrei de Alba Iulia. În perioada 23-29 aprilie 2003, a fost desemnat, împreună cu Barat Iosif, să reprezinte școala și județul la “Expoziția de Mobilier Școlar” ce a avut loc la Palatul Copiilor din București. În perioada aprilie - mai 2004 a absolvit cursul de operare pe calculator, noțiuni de birotică, aplicații multimedia și comunicații, organizat de Casa Corpului Didactic Mureș. La data de 10 decembrie 2004 i s-a conferit medalia “Meritul Pentru Învățământ” clasa a II-a, de către Președintele României, publicat în Monitorul Oficial din 13 decembrie, 2004. În anul 2006 a obținut distincția ,,Diploma Gheorghe Lazăr”, clasa a II-a. A participat la cursul de formare pentru diriginți, consiliere și orientare, organizat de Casa Corpului Didactic Mureș, 2006. În perioada 2007/2009 a absolvit toate disciplinele și activitățile înscrise în planul de învățământ privind aprobarea programului de studii psihopedagogice, în vederea certificării pentru profesia didactică a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la Universitatea “Spiru Haret” din Brașov, promovând examenul final cu nota 10 (zece), în sesiunea iunie 2009. În perioada 2007/09 a urmat cursurile Facultății de Management, specializarea Management, din cadrul Universității ,,Spiru Haret”, susținând și promovând examenul de licență cu nota 10 (zece), obținând titlul de licențiat în management, în sesiunea iulie 2009. Actualmente urmează cursurile anului II de masterat “Dimensiunea europeană a managementului organizației”. Începând din anul școlar 1992/93 a fost și este diriginte la clase de școală profesională, SAM și An de Completare, ținând o legătură și o colaborare permanentă cu părinții, cu profesorii și conducerea școlii. În calitate de șef de atelier a contribuit din plin la realizarea planului de producție al atelierului, prin aducerea de comenzi, prin coordonarea activității maiștrilor instructori, prin asigurarea materiei prime, a materialelor, executare a diferitelor produse de mobilier, a diferitelor suporturi de reviste și cuiere, a toboganelor, cățărătoarelor, balansoarelor și leagănelor, a mobilierelor pentru grădini, suporturi de flori, a mobilierului pentru grădinițe etc., la repararea și întreținerea cabinetelor, sălilor de clase, dormitoarelor, mobilierului și a bunurilor școlii. De asemenea, face parte din Comisia de Întocmire a Anticalculației pentru lucrările ce se efectuează în atelierul școlii, din Comisia de Recepție a lucrărilor executate în școală și atelier, și din Comisia de recepție a materialelor, obiectelor, mașinilor, echipamentelor ce intră în școală. A participat, în 1995, la turul de instruire a Institutului Tehnic din SKIVE - Danemarca, prin programul PHARE. În perioada 1999 - 2000 a ținut cursuri de pregătire practică, organizate de Penitenciarul Târgu- Mureș, pentru recalificarea forței de muncă. Face parte din comisia NTS și PSI din ISJ Mureș și școală, având funcția de secretar al școlii. Din 1992 este membru în Consiliul de Administrație al școlii. În toată această perioadă, a contribuit activ la ridicarea popularității și prestigiului școlii prin participarea efectivă la diferite manifestări și activități ce au avut loc atât în școală, cât și în afara ei, cum ar fi sărbătorirea Centenarului Școlii, sfințirea capelei, organizarea concursurilor pe teme profesionale, Târgul Liceelor, Ziua Porților Deschise, participarea cu articole în Anuarele Școlii etc. În fiecare an a obținut calificativul de “foarte bine”.

Lasă un comentariu