UN EVENIMENT INEDIT LA MĂNĂSTIREA “SF. ILIE TEZVITEANUL” - SÂNGER

Distribuie pe:

În această oază de spiritualitate ortodoxă, aflată la doar 14 km de Luduș, care se distinge prin atmosfera plină de pioșenie și iubire, a avut loc un eveniment unic prin specificul său creștin, în 8 august, și anume, slujba tunderii în monahism a două surori. Mănăstirea are doar patru viețuitoare, din care maica VARVARA monahie stareță, alături de maica LIVIA monahie și cele două surori RALUCA și MARIA, pentru care s-a organizat acest eveniment inedit și care au primit “logodirea marelui și îngerescului chip al viețuirii monahale”. Acest lucru simbolizează consacrarea lor lui HRISTOS, pentru tot restul vieții pământești. Preotul duhovnic al mănăstirii, ILIE OVIDIU, binecunoscut prin calitatea slujbelor Sfintei Liturghii și a harului său vizibil, care atrage mulți creștini de pe întinsul țării, a fost organizatorul acestei ceremonii deosebite.

Sosirea Î.P.S. IRINEU, arhiepiscop al Alba-Iuliei, la solicitarea preotului mănăstirii, a fost un privilegiu datorită bunăvoinței sale. În cadrul Liturghiei, după slujba de vohod mic (ieșire cu evanghelia) a continuat cu “slujba tunderii în monahism” a celor două surori, care s-au nevoit, vreme de 20 ani, respectiv 27 ani, pregătindu-se pentru acest mare pas al consacrării în viața monahală. Ceremonia a început prin imnul specific călugăriei, “Brațele părintești sârguiește a le deschide mie”, în timpul căruia au fost aduse de către maica stareță Varvara monahia, cele două surori acoperite cu mantia, având ca veșminte doar o cămașă largă albă și cu părul despletit. În fața Sf. Altar s-au prosternat în chip de cruce, la mijloc aflându-se maica stareță.

ÎPS IRINEU le-a adresat mai multe întrebări, la care au răspuns de sub mantie, săvârșindu-se apoi descoperirea și ridicarea lor în genunchi. A urmat cererea episcopului, repetată de 3 ori “Ia foarfecele și mi le dă”, reprezentând exprimarea voinței libere cu privire la înfăptuirea călugăriei. Etimologia cuvântului grecesc: calos - frumos, și gheron - bătrân. Apoi ierarhul a tuns câteva șuvițe sub formă de cruce din părul lor, în numele Sf. Treimi, punându-le într-un plic. Apoi a rostit cele două nume noi schimbate, nume propuse de părintele duhovnic: pentru Raluca - monahia IRINA, iar pentru Maria - monahia IOANA, renunțând astfel la omul vechi și la fosta viețuire din lume, slujind doar lui HRISTOS. Cele două monahii sunt înconjurate de soborul maicilor venite de la mănăstirea Bogdana (jud. Bacău), care au acoperit trupurile lor cu mantii pentru a putea primi însemnele monahale (costume specifice) paramanul, crucea pectorală, dulama (lungă) scufia pentru cap, camilasca (voalul), mantia și sandalele, metaniile. Lumânarea și crucea au fost oferite de ierarh, care le-a așezat pe 2 scaune pregătite în absida stângă. Precizez că maicile venite de la mănăstirea Bogdana (7-8) au format corul psaltic care a răsunat foarte armonios în biserică.

Ceremonialul a continuat cu Sf. Liturghie, citindu-se Evanghelia după Matei 9, prin vindecarea celor 2 orbi și a unui mut din Caperanum, de către Hristos. Au participat episcopul Irineu cu cei doi diaconi (foarte buni cântăreți) cu un sobor de 5 preoți: preotul dohovnic ILIE OVIDIU, protopopul din Luduș LUCIAN VOȘLOBAN, preotul GHEORGHE OLTEAN din Zau (mereu prezent la mănăstire cu soția sa Ana), preotul IOSIF de la mănăstirea Berivoi (jud. Sibiu), preotul NECTARIE de la Mănăstirea Dealu Mare (jud. Maramureș) și un prieten al mănăstirii, preotul TEODOR MAIER din județul Mureș. La sfârșitul Liturghiei, creștinii prezenți au fost împărtășiți cu 2 potire, fiind foarte mulți. A urmat discursul ÎPS IRINEU, cuvânt de învățătură, care s-a referit la mai multe aspecte, începând cu cel al Luminii lumii, care este HRISTOS, pentru întreaga omenire. Vorbind despre creștinismul actual, care se află într-o criză spirituală, cu toate neajunsurile lui, arătând cum ar trebui să se comporte un adevărat creștin cu cinste, dreptate și iubire de Dumnezeu și semeni. A face un bine, azi, e mult mai greu decât a face răul răspândit pe tot pământul, luând exemplul lui Hristos care a propovăduit doar binele și iubirea. A vorbit apoi despre călugăriile săvârșite și armata acestor călugări care simbolizează “armata de geniu” a lui Hristos și a bisericii, adevărați “cavaleri ai duhului”. Aceste sfaturi și învățăminte duhovnicești ale episcopului sunt o încununare a profundei spiritualități creștine și a inteligenței sale rafinate, demne de un preot de cel mai înalt rang. Vă mulțumim! După încheierea discursului, părintele duhovnic ILIE OVIDIU a mulțumit ierarhului pentru prezența sa specială la acest eveniment, prezență mult așteptată la mănăstire, unde a venit în mai multe rânduri, de aproape 8 ani, cu ocazia sărbătoririi hramului mic “Sf. Ștefan cel Mare”, ce coincidea cu ziua sa de naștere - 2 iulie, și a hramului mare “Sf. Ilie”.

Părintele Ilie a precizat că dovada prezenței lui Hristos ca lumină în lume, o constituie creștinii care aleg calea cea grea și strâmtă a viețuirii monahicești. ÎPS IRINEU a ieșit printre creștini, binecuvântându-I într-o atmosferă de bunăcredință și relaxare. Corul format din cei 4 tineri teologi a intonat pe tot parcursul ceremoniei cântări liturgice pe 4 voci - alături de maicile venite de la mănăstirea Bogdana și o parte din corala Mitropoliei Ardealului (Sibiu). Cele 2 noi monahii Ioana și Irina au fost asaltate de mulțimea rămasă în biserică, ca semn de prețuire, primind o mulțime de ofrande de flori minunate, odată cu felicitările și îmbrățișările sincere de viață lungă, împreună cu sănătate și dragoste dedicată lui HRISTOS.

RODICA OLTEANU, artist plastic

Lasă un comentariu