FESTIVALUL INTERNAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” LA EDIȚIA A XXI-A

Distribuie pe:

Cea de-a XXI-a ediție a Festivalului Internațional “Lucian Blaga”, de la Târgu-Mureș, organizat de Societatea Scriitorilor Mureșeni și Editura Ardealul, s-a desfășurat în zilele de 12-15 august a.c., sub egida de onoare a Academiei Române - prin reprezentanții autorizați ai Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Șincai” (Târgu-Mureș), manifestarea bucurându-se de parteneriatele ei tradiționale, statornicite, de-a lungul vremii, cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Târgu-Mureș, cu Primăria Municipiului și cu Studioul TVR Târgu-Mureș.

Programul Festivalului a debutat joi, 12 august, cu primirea și găzduirea oaspeților, din țară și din străinătate. În ziua următoare, vineri, 13 august, începând cu ora 10.00, la Teatrul de vară din Târgu Mureș, a avut loc deschiderea manifestării propriu-zise, prin alocuțiunile invitaților, în următoarea desfășurare: cercetătorul științific gr. I dr. Eugeniu Nistor, în calitate de moderator, a dat citire mesajului de salut al președintelui de onoare al manifestării: Acad. prof. univ. dr. Gheorghe Vlăduțescu - Academia Română, București, urmând mesajul primarului Municipiului Târgu-Mureș, Soós Zoltán, prezentat de consiliera acestuia, Casandra Vasiu; în continuare, luând cuvântul: Dorin Nistor - Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba, CS I / prof. univ. dr. Cornel Sigmirean - Directorul ICSU “Gh. Șincai” / UMFST Târgu-Mureș, prof. univ. dr. Mircea Buruian - membru al Academiei Oamenilor de Știință / UMFST Târgu-Mureș, conf. univ. dr. George David - Universitatea “Titu Maiorescu” București și prof. Gheorghe Vințan - președintele-fondator al Asociației culturale “Juan Ramon Jimenez și Lucian Blaga”, din Madrid (Spania). S-a păstrat un moment de reculegere în memoria regretatului acad. prof. univ. dr. Alexandru Surdu, nelipsit de la edițiile succesive ale Festivalului târgumureșean “Lucian Blaga”, în ultimele două decenii, fost președinte al Secției de Filosofie, Psihologie, Teologie și Pedagogie și vicepreședinte al Academiei Române, trecut la cele veșnice (1938-2020).

În cadrul primei părți a Sesiunii de comunicări științifice, intitulată Lucian Blaga - poezie, dramaturgie, filosofie, CS I / prof. univ. dr. Cornel Sigmirean - directorul ICSU “Gh. Șincai” / UMFST Târgu Mureș - a susținut comunicarea în plen: Geneza operei lui Lucian Blaga “Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea”, pentru ca, apoi, după o pauză de cafea, să fie susținute, în continuare, următoarele comunicări: dottore Fabio Melano (Milano, Italia) - Opera blagiană și exegeza ei în limba lui Dante; preot dr. Emanuel Sorin Bugner (Linz, Austria) - Un punct de vedere filosofic-teologic asupra kantianului ,,das Ding an sich”; în epoca poliantropismului contemporan; prof. Nadia Mitrea (Centrul Cultural “Lucian Blaga” Sebeș) - Mirajul personajelor feminine în construcția dramaturgică blagiană; conf. univ. dr. George David (Universitatea “Titu Maiorescu”, București) - Spațiul mioritic blagian ca element de identitate națională; dr. Marian Nencescu, scriitor (USR - București) - De la istoriografie, la “Ființa istorică”. Considerații despre filosofia istoriei, în opera lui Lucian Blaga; dr. Mihai Ardelean (LSM, Târgu-Mureș) - Absența spiritului blagian din mentalul colectiv și consecințele actuale ale acestui absenteism: rătăcirea eonică; preot prof. dr. Aurel Hancu (Liceul Tehnologic Târnăveni) - Perspectiva sacrului în receptarea operei lui Lucian Blaga; CS I dr. Eugeniu Nistor (Institutul de Filosofie și Psihologie “C. Rădulescu-Motru”, București) - Concepte și categorii estetice în filosofia lui Lucian Blaga; prof. Gheorghe Vințan (Madrid, Spania) - “Metafizica, demonică patimă” - în viziunea lui Lucian Blaga; conf. univ. dr. Maria Dorina Pașca (UMFST Târgu-Mureș) - Pragul ușii - spațiu sacru la Lucian Blaga; conf. univ. dr. Iacob Coman (Facultatea de Teologie, București) - Sensul “răsăritean” în filosofia poetică a lui Lucian Blaga; lector univ. dr. Marius Pașcan (UMFST - Facultatea de Științe și Litere, Târgu-Mureș) - Lucian Blaga și activitatea sa politică; lector univ. dr. Angela Precup (Universitatea de Arte Târgu-Mureș) - Exegeza operei lui Lucian Blaga în revista de literatură și filosofie “Târnava; prof. dr. Nicolae Victor Fola (Liceul Tehnologic Târnăveni) - Lucian Blaga, Oswald Spengler și stilul cultural; prof. dr. Constantin Nicușan (Gimnaziul “Nicolae Bălcescu”, Târgu-Mureș) - Unitatea dintre cunoaștere, cultură și valoare în spațiul filosofiei blagiene; prof. dr. Lucreția Bogdan Ința (Gimnaziul “Alexandru Ioan Cuza”, Târgu-Mureș) - Transcendență și limită în teatrul blagian. Studiu de caz: “Meșterul Manole”; prof. dr. Valeria Cioata (Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș) - Universul liric al lui Lucian Blaga; publicist masterand Manuel Avram Ienciu (Revista Izvoare filosofice, Târgu-Mureș) - Dimensiunea temporală în filosofia blagiană.

Au fost lansate, prezentate și dăruite câteva noi cărți, dintre care unele dedicate operei și personalității lui Lucian Blaga, astfel: Lucian Blaga - Zamolxe, mister păgân, ediție anastatică îngrijită de Eugeniu Nistor; Constantin Cubleșan - Lucian Blaga, dramaturgul; Eugeniu Nistor - Lucian Blaga, biografia e destino, Saggi, traducerea în limba italiană de Fabio Melano; de asemenea, au mai fost prezentate cărți de: Vasile Bota (Cronicar în tranziție, III), Gheorghe Vințan (Juan Ramon Jimenez - Opere IV și V) - toate apărute la Editura Ardealul din Târgu-Mureș, Soril Miavoe (Dopuri de plută, Editura Rocart, București), Marian Nencescu (Dialoguri confortabile, Editura UZP, București), Cornel Sigmirean (Școală, biserică, stat și națiune în istoria națiunii - omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani, Editura Academia Română - Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca), publicate la diverse edituri din țară. Moderatorii acestei secțiuni au fost: Lector univ. dr. Marius Pașcan și prof. dr. Constantin Nicușan.

Momentele ceremoniale de acordare a premiilor și diplomelor au încheiat într-un tonus foarte bun cea de-a doua zi a manifestării culturale târgumureșene consacrată magului din Lancrăm.

În zilele următoare, Festivalul a continuat cu partea a II-a a sesiunii de comunicări științifice Lucian Blaga - poezie, dramaturgie, filosofie, desfășurată în aceeași locație (Teatrul de vară din Târgu-Mureș), cu vizitarea unor obiective cultural-turistice și de agrement ale Municipiului de pe Mureș, precum și cu vizionarea, la sediul Editurii Ardealul, a expoziției de ediții Blaga rare, de reviste și cărți de exegeză blagiană, secvență care a și marcat închiderea celei de-a XXI-a ediții a Festivalului Internațional “Lucian Blaga”.

Comitetul științific internațional a avut următoarea componență: CS I / prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, directorul Institutului “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, dottore Fabio Melano, din Milano (Italia) și prof. Ovidiu Constantin Cornilă, președintele Uniunii “Lucian Blaga” a Scriitorilor și Artiștilor Români din Madrid (Spania).

Partenerii media au fost: TVR Târgu-Mureș; Radio TV “Unirea” Viena (Austria); precum și revistele: “Vatra”, “Izvoare filosofice”, “Târnava” (Târgu-Mureș) și cotidianul local “Cuvântul liber”. A fost o ediție reușită, în ciuda restricțiilor și reținerilor de tot felul, iar comitetul de organizare al manifestării - Eugeniu Nistor, președinte, Rozalia Cotoi, Bianca Costin și Olga Dozsa - și-a dovedit încă o dată priceperea și eficiența în aplicarea normelor de management cultural.

Lasă un comentariu