MĂSURI GUVERNAMENTALE ÎN SPRIJINUL SISTEMULUI DE EDUCAȚIE

Distribuie pe:

În cursul acestei săptămâni, în ședință de Guvern, au fost adoptate/prezentate zece acte normative cu impact major în susținerea educației.

100 milioane euro pentru școli mai multe și mai sigure

A fost adoptată Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut BIRD, pentru proiectul privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile. Proiectul, în valoare totală de 100 mil. EUR, va fi implementat de Ministerul Educației într-o perioadă de 6 ani, rambursarea efectuându-se integral, într-o singură tranșă, respectiv la 1 martie 2031. Investițiile integrate în infrastructura școlară se vor concretiza preponderent (cca. 90%) în clădiri școlare noi, conforme inclusiv din perspectiva acoperirii riscului seismic.

Școala din spital

A fost prezentat, în primă lectură, proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea cadrului legal în vederea organizării și funcționării “școlii din spital”, cu sprijinul învățământului superior medical. Școlile de spital vor funcționa în cadrul universităților de medicină și farmacie. Ministerul Educației înființează Corpul Național al cadrelor didactice pentru “Școala din spital”, format din cadre didactice care trebuie să facă dovada absolvirii unor programe acreditate din aria psihopedagogiei speciale. Se organizează programul național “Școala din Spital Mobilă”, care vizează continuarea predării-învățării, prin membrii Corpului național al cadrelor didactice pentru “Școala din spital”, în cazul mutării elevului în diferite spitale/secții medicale, pentru asigurarea tratamentelor, pentru operații și pentru analize medicale de durată.

Pentru sprijinirea învățării în școala de spital, Ministerul Educației poate organiza olimpiade și concursuri școlare și acordă burse și alte forme de sprijin material stabilite prin programe naționale aprobate prin hotărâre de guvern. Ministerul Educației va elabora o programă diferențiată de susținere a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat pentru elevii cuprinși în forma de școlarizare din spital, dar și pentru toți elevii cu CES, îndelung spitalizați. Birocrația excesivă va fi eliminată din sarcina părinților. Pe toată perioada spitalizării, antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și părinții acestora beneficiază din oficiu de consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale pe care le au. Pe toată perioada spitalizării, va fi desemnat un cadru didactic monitor, care va avea obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului/elevului și de a propune orice măsură educațională în interesul acestuia.

Creșele vor fi preluate în sistemul național de educație

A fost prezentat, tot în primă lectură, proiectul de ordonanță de urgență ce reglementează cadrul legal de preluare a creșelor în sistemul național de învățământ. Acest proiect este un pas important pentru dezvoltarea sistemului de educație din România. Dezvoltarea rețelei de creșe, grădinițe și alte servicii de educație timpurie antepreșcolară și preșcolară reprezintă o țintă strategică a Proiectului “România Educată” și asigură condițiile pentru generalizarea treptată a cuprinderii copiilor în învățământul antepreșcolar și preșcolar din România.

Costul standard/copil în creșă - 15.000 lei/antepreșcolar

Măsura (aprobată prin Hotărâre de Guvern) va permite o finanțare adecvată pentru dezvoltarea serviciilor de educație timpurie.

Masa caldă în școli: 46,4 milioane lei finanțare pe ultimul trimestru din anul 2021

Executivul a adoptat, prin ordonanță de urgență, Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, program esențial pentru prevenirea și diminuarea fenomenului de excluziune socială și de reducere a părăsirii timpurii a școlii, precum și pentru formarea deprinderii unei alimentații sănătoase la copii, prin îmbinarea principalelor grupe de alimente: cereale, carne, brânzeturi, legume și fructe, în defavoarea produselor alimentare de tip “junk food”.

501 milioane lei pentru fructe, legume, lapte și produse de panificație în școli

Odată cu aprobarea bugetului, Programul pentru școli al României va fi implementat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va fi susținut de Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ. O măsură importantă o reprezintă introducerea posibilității de a redistribui în colectiv disponibilul neconsumat, din motive obiective.

Premii pentru elevii de nota 10

În baza Hotărârii de Guvern privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, Ministerul Educației va premia 295 de elevi. Astfel, 163 de absolvenți de liceu care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) vor primi 3.000 de lei/elev, iar 132 de absolvenți de clasa a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi 1.000 de lei/elev.

3.500 de posturi noi în sistemul de învățământ preuniversitar

La inițiativa Ministerului Educației, a fost suplimentat numărul de posturi din învățământul preuniversitar, cu 3.500 de posturi. În acest mod, va putea fi acoperit deficitul de personal rezultat ca urmare a înființării/extinderii unui număr de 39 de grădinițe, a micșorării numărului de elevi în clasă, precum și ca urmare a preluării creșelor în sistemul de educație.

Actualizarea domeniilor, specializărilor/programelor de studii de licență

A fost adoptată, de asemenea, o hotărâre de guvern prin care sunt actualizate domeniile, specializările/programele de studii de licență propuse pentru autorizare de funcționare provizorie și acreditare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și alte agenții de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR).

Domeniile și programele de studii de master

Au făcut obiectul actualizării (prin Hotărâre de Guvern) domeniile și programele de studii de master propuse pentru autorizare de funcționare provizorie și acreditare de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și alte agenții de asigurare a calității, din țară sau din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR), informează Ministerul Educației.

Lasă un comentariu