PACEA, OMUL ȘI... MIGDALUL

Distribuie pe:

* Sâmburii de migdale au o însușire specială. O adevărată minune în lumea plantelor. Iei un sâmbure de migdală; desfaci frumos într-o parte coaja de pe el; scrii pe sâmburele gol un cuvânt; potrivești apoi coaja la loc, strângând-o bine de tot, și sădești apoi sâmburele în pământ. Știți ce se întâmplă? Când din sâmburele acesta va crește un migdal, pe toți sâmburii din roadele lui se va afla cuvântul ce l-ai scris pe migdala semănată. Un grădinar a scris pe sâmburele semănat cuvântul “IISUS” și pe toate migdalele ieșite din noul pom era scris cuvântul “IISUS”.

Această minune se întâmplă și în lumea cea sufletească. Când Domnul Iisus Hristos trăiește în inima noastră, atunci toate faptele noastre poartă pecetea lui Iisus. Inima este sâmburele faptelor noastre. Atunci, așa cum spune Sf. Apostol Pavel: “Nu trăiesc eu - ci trăiește Hristos în mine”. Scrieți și în inimile copiilor frățiilor voastre cuvântul “IISUS”, pentru ca în viața lor să iasă rodul mântuirii sufletești.

***

* “OMUL și DUMNEZEU - Omul, cu cât se cunoaște mai bine pe sine, cu atât Îl cunoaște pe Dumnezeu. Hristos zice: Dă-mi fiule, inima ta, iar omul este dator să-i dăruiască lui Dumnezeu dragostea sa sinceră și nepătimașă; nu-i poate dărui o inimă mincinoasă, plină de simțiri păcătoase. Cu cât omul este mai prins în păcate, cu atât se depărtează de Dumnezeu și de sine, cu atât mai puțin se cunoaște pe sine. Numai aproape de Dumnezeu, numai prin Dumnezeu ne cunoaștem pe noi înșine”.

Părintele Iustin Pârvu (1919 - 2013), renumit duhovnic ortodox, stareț al Mănăstirii Petru Vodă, creștin și patriot desăvârșit

***

* “Milă vouă și pacea și iubirea să se înmulțească” - “Iubiților, punând toată râvna să vă scriu despre mântuirea cea de obște, simțit-am nevoie să vă scriu și să vă îndemn ca să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiți, care, de mai înainte, au fost rânduiți spre această osândă, schimbând ei harul Dumnezeului nostru în desfrânare, și care tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, pe Iisus Hristos. Tot așa, Sodoma și Gomora, și cetățile dimprejurul lor care, în același chip ca acestea, s-au dat la desfrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui veșnic. Aceștia sunt ca niște pete de necurăție la mesele voastre obștești, ospătând fără sfială, împreună cu voi, îmbuibându-se pe ei înșiși, nori fără apă, purtați de vânturi, pomi tomnatici fără roade, de două ori uscați și dezrădăcinați. Valuri sălbatice ale mării, care își spumegă rușinea lor, stele rătăcitoare, cărora întunerecul li se păstrează în veșnicie”. În vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând potrivit cu poftele lor nelegiuite. Aceștia sunt cei ce fac dezbinări și care nu au pe Dumnezeu. Dar voi, iubiților, zidiți-vă pe voi înșivă, întru a voastră prea sfântă credință, rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziți-vă întru dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viața veșnică. Pe unii șovăitori mustrați-i, pe alții mântuiți-i; de alții, însă, fie-vă milă cu frică (Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda , cap. I).

Sf. Apostol IUDA TADEUL (? - 65 d. Hr), a fost unul din cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos. Mai este numit și “Ruda Domnului”. El este menționat în Evangheliile sinoptice, în Faptele Apostolilor și a scris o epistolă care face parte componentă din Noul Testament. Prăznuirea sa se ține la 19 iunie. După Înălțarea Domnului, el a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Samaria, Galileea, Idumea, Siria, Mesopotamia și Armenia.

P.S. Psalmul 89, vers. 12; 14: “Viața noastră trece și se va duce. Învață-ne Doamne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu