PARADOXUL DIN AGRICULTURA ROMÂNIEI

Distribuie pe:

Anul 2021 a fost un an de excepție pentru agricultura României, prin producțiile mari obținute la cereale de toamnă și rapiță. Datorită, în primul rând, condițiilor meteorologice favorabile, cu ploi la vreme potrivită, dar și profesionalismului de care au dat dovadă fermierii români. S- a încheiat campania de recoltare de vară, iar rezultatele sunt foarte bune. Recolta de grâu a ajuns la o producție totală de 11,4 milioane tone, cea mai mare producție din 2007 până în prezent, anul 2007 fiind anul aderării la Uniunea Europeană, când s-a obținut o producție de 3 milioane de tone la grâu. La orz, producția totală a fost de 1,9 milioane de tone. De menționat și producția medie la hectar, de 5.340 kg grâu/ha, în multe județe s-a obținut o producție mai mare, cu mult peste media pe țară. Dacă se are în vedere că anul trecut producția totală la grâu a fost de numai 6,4 milioane de tone, cu 5 milioane mai puțin, din cauza secetei, înseamnă că agricultura României are un potențial fantastic, dacă sunt asigurate condițiile necesare, respectiv irigațiile și toate inputurile pentru o tehnologie modernă. Din datele statistice ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, am reținut că consumul intern la grâu este de aproximativ 4,5 milioane de tone: 2,2 milioane tone de grâu panificabil; 500.000 de tone grâu furajer; 550.000 tone de grâu pentru semințe și 400.000 tone de grâu pentru industria alcoolului, diferența este o cantitate apreciabilă, disponibilă pentru export, mai ales că indicii calitativi la grâul din recolta 2021 sunt foarte buni. Recolta de orz din acest an este destinată sectorului zootehnic și fabricilor de bere, nemaifiind necesare importuri de malț. Anul trecut, producția de orz la nivel național a fost de 829.350 de tone, cu o medie de 2.882 kg/ha. Un record s-a obținut anul acesta și la rapiță, cu cea mai mare producție din istoria țării, respectiv - 3.022 kg/ha, datorită soiurilor folosite, tehnologiei adecvate și condițiilor agrometeorologice favorabile. Anul trecut s-a realizat o producție medie de 2.100 kg/ha, iar anul acesta, pe suprafața de 445.000 hectare, s-au obținut - 1,33 milioane de tone, în medie - 3.022 kg/ha, desfacerea fiind asigurată prin achizițiile la fabricile de ulei din țară.

În județul Mureș s-a încheiat Campania de recoltare, cu rezultate peste media pe țară. Astfel, la grâul de toamnă, cultivat pe o suprafață de 27.080 hectare, s-a realizat o producție medie de 5.825 kg/ha; total pe județ - 157.741 de tone. În medie, consumul de grâu pentru panificație este de 80.000 - 85.000 de tone, rămâne un disponibil pentru furaje și export. Din informațiile obținute de la ing. Silvia Jude, șef serviciu producție vegetală la Direcția Județeană pentru Agricultură Mureș, am reținut că la capitolul grâu de sămânță va trebui să se apeleze la mutații din alte județe. Stațiunea de Cercetări din Sângeorgiu de Mureș și cultivatorii cu experiență din județ nu reușesc să asigure necesarul de sămânță certificată pentru campania din această toamnă. Producții bune s-au obținut și la celelalte culturi cerealiere. De pildă, la triticale s-a realizat, pe 2.707 hectare, o producție medie de 5.720 kg/ha. La rapiță, Mureșul a realizat, pe suprafața de 7.735 hectare, o producție medie de 3.276 kg/ha, aproape de media pe țară.

Culmea ironiei, avem o recoltă bogată de cereale, se anunță o recoltă bogată la porumb, soia și floarea soarelui și, totuși, importăm carne de porc din Germania, Polonia, Ungaria, Belgia etc. Importăm și cantități importante de șroruturi de soia, floarea soarelui, furaje combinate pentru susținerea efectivelor de animale. Numai la carnea de porc, România importă, anual, în valoare de 800 milioane de euro, carne ieftină, la limita termenului de expirare. Acest fenomen se petrece cu acordul autorităților, deoarece, pentru carnea din România, la supermarketuri se percepe taxa de raft, în timp ce pentru importuri nu se percepe o asemenea taxă, toate aceste lanțuri de magazine sunt cu capital străin. S-a dorit distrugerea sectorului zootehnic din România, unde, până la revoluția furată, se creșteau 24 milioane de porci, iar la ora actuală se cresc doar 2,5 milioane de porci, vezi Doamne, din cauza Pestei porcine africane. În județul Mureș au mai rămas doar două complexe pentru creștea porcilor, unul la Band și unul la Iernut. La Coroiu Mic există un complex de talie europeană, care produce scrofițe și vieri de prăsilă pentru toată România. De când cu Pesta porcină, efectivele au scăzut dramatic și în gospodăriile populației. A ajuns românul să nu mai taie porc de Crăciun, fiind obligat să meargă la supermarket, de unde se aprovizionează cu carne de porc din Germania, în timp ce cerealele se exportă sub formă de materie primă. Numai din județul nostru se exportă masiv cereale în Ungaria, de la Sânpaul. Degeaba mass-media comenteză despre acest paradox, fiindcă vremelnicii guvernanți ai României nu sunt interesați de producția internă, ci de importuri, împrumuturi bancare și de circ politic...

VASILE BOTA

Lasă un comentariu