INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, SUPLIMENTAT CU PESTE 8.500 DE POSTURI NOI

Distribuie pe:

În ședința de săptămâna trecută (25 august 2021), Guvernul României a aprobat, printr-o hotărâre, înființarea a 8.546 de posturi noi la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), din care 121 de posturi de ofițer, 25 de maiștri militari și subofițeri și 8.400 de soldați și gradați profesioniști, posturi care urmează să fie ocupate treptat.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), actul normativ modifică anexa nr. 3 a HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele MAI și urmărește de o manieră prioritară să diminueze neajunsurile și vulnerabilitățile întâmpinate de-a lungul timpului în cadrul IGSU și a structurilor subordonate, cauzate de insuficiența resursei umane active și gradul de îmbătrânire a acesteia.

“Reducerea în mod continuu a numărului de posturi, începând cu perioada 2010 - 2014, a generat probleme la nivelul compartimentelor funcționale ale unităților, personalul încadrat fiind nevoit să depună eforturi deosebite pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor din responsabilitate. Totodată, aceste neajunsuri au condus la imposibilitatea dezvoltării organizatorice a IGSU și a structurilor subordonate.

O soluție identificată a constituit-o suplimentarea numărului de posturi la nivelul structurilor de intervenție, prin majorarea numărului actual cu 8.546 posturi, dintre care 121 de ofițeri, 25 de maiștri militari și subofițeri și 8.400 de soldați și gradați profesioniști.

Încadrarea posturilor se va face etapizat, în perioada 2021 - 2025, iar anual vor fi încadrate 1.479 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Posturile solicitate vor fi repartizate pe baza analizei necesității IGSU și a structurilor subordonate, pentru înființarea unei Școli de Aplicație și a unor noi subunități de intervenție (puncte de lucru), precum și pentru constituirea de echipaje de intervenție în cadrul structurilor de intervenție.

În același timp, MAI a adoptat o politică de înlocuire în permanență a posturilor finanțate care se vacantează prin pensionare, urmând ca în acest an, 782 de posturi să fie încadrate din sursă externă.

Adoptarea acestor măsuri prin orientarea către această categorie de personal prezintă mai multe avantaje, și anume crearea condițiilor necesare încadrării unor noi persoane și, totodată, crearea unei structuri de personal de tip piramidal la nivelul subunităților de intervenție, în scopul îndeplinirii în mod eficient a sarcinilor și atribuțiilor din responsabilitate”, precizează MAI. (L.P.)

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu