SURPRIZĂ LA TIPOGRAFIE: TÂRGU-MUREȘ, ISTORIE URBANĂ, VOLUMUL I, ÎN DOUĂ PĂRȚI, REEDITARE

Distribuie pe:

Nu de multă vreme am primit invitația la o întâlnire, de la Ilarie Gheorghe Opriș, promițându-mi un subiect interesant pentru presa locală. Am răspuns invitației și la locul de întâlnire se afla și Ioan Eugen Man, cunoscut și recunoscut arhitect, profilat pe istoria arhitecturii. Dânsul a lansat în anul 2006 primul volum din seria celor patru intitulate “Târgu-Mureș, istorie urbană”. Primul volum s-a referit de la începuturi până în anul 1850, iar celelalte volume, până în anul 1990. Ulterior acestor apariții editoriale, autorul și-a continuat cercetările prin arhive, cu atât mai mult cu cât în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș s-au făcut noi descoperiri arheologice și pe care autorul cărții le-a studiat cu mare atenție, dar le-a și fotografiat. Acest prim volum al lucrării este o reeditare revizuită și adăugită, în baza noilor descoperiri și ale noilor date obținute. Volumul apare prin editura “Cronica Mureșeană”, tipărit la Intermedia Group SRL, tehnoredactarea aparține lui Alexandru Tcaciuc, lector, Mariana Ciurca. Prima parte a volumului se ocupă de perioada de la începuturi, până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Are 285 de pagini în format A4.

Prefața cărții este semnată de prof. univ.dr. Cornel Sigmirean. În cuprinsul acestei prime părți a volumului avem, după introducere, mărturii străvechi, geneza și numele orașului, evoluția orașului în perioada medievală, structura și înfățișarea orașului, evoluția zonelor parcelate. Privind evoluția construcțiilor, autorul se referă la arhitectura militară, mănăstirea franciscană, arhitectura religioasă, clădiri din incinta Cetății și clădiri civile din oraș, cu referire la casa Kopeczi-Teleki, Nagy Szabo Ferenc și Palffy, iar în încheiere, despre evoluția numerică a populației. Partea a doua a primului volum se referă la perioada stăpânirii habsburgice, până în anul 1850, și cuprinde 310 pagini în format A4. În cuprinsul ei avem capitole precum: evoluția orașului - structura și evoluția teritoriului, înfățișarea orașului; evoluția construcțiilor - arhitectura militară, arhitectura religioasă: biserica iezuiților (romano-catolică), a minorităților, franciscanilor, biserica mică reformată, biserica reformată din Cetate, bisericile românești, biserica lui Andrei Grecul, din anul 1750, biserica de lemn, biserica de piatră “Înălțarea Domnului”, apoi, legat de arhitectura civilă, clădiri de interes comun precum: Gimnaziul Romano-Catolic sau “Casa cu arcade”, Prefectura veche, vechea Primărie, internatul Colegiului Reformat, Biblioteca Teleki, Palatul Apollo; palate și case de locuit: Toldalagi, Teleki, casa Kendeffi - Tabla Regească, casa Teleki Domokos, casa Haller, Csiki (fosta Bomemizsa), Kemeny, Gorog, case de locuit în Piața Trandafirilor, casele din strada Bolyai nr. 7, Mihai Viteazu nr.3, Avram Iancu nr.23, Târgului nr.8. Avem în continuare evoluția numerică a populației, abrevieri cu periodice și acte, lucrări colective, autori, o listă a ilustrațiilor și un rezumat. Cartea este bogat ilustrată cu fotografii și schițe.

Text și foto: VIOREL CONȚIU

Lasă un comentariu