BABILONUL, GUVERNANȚII ȘI... DUMNEZEU

Motto: “Patria e norodul, nu tagma jefuitorilor”.

Tudor Vladimirescu (1780-1821), conducătorul revoluției de la 1848 și domnul Țării Românești

* “În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senaar un șes și au descălecat acolo. Apoi au zis unul către altul: Haideți să facem cărămizi și să le ardem cu foc. Și au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var. Și au zis iarăși: Haideți să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe fața a tot pământul. Atunci s-a pogorât Dumnezeu să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul: Iată, toți sunt de un neam și o limbă au și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să Ne pogorâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Și i-a împrăștiat Dumnezeu de acolo în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo i-a împrăștiat Dumnezeu pe toată fața pământului”.

(Facerea cap. 11, vers: 9).

***

* “Țară de secături, țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei… Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții improvizați astăzi în moraliști, miniștrii cari s-au vândut o viață întreagă, deputații contrabandiști. […] Nu ne prăbușim nici de numărul dușmanului, nici de armamentul lui, boala o avem în suflet, e o epidemie înfricoșată de meningită morală”.

Octavian Goga (1881-1938), poet, politician, prim ministru și membru al Academiei Române

***

*” Niciodată un guvern nu devine mai furios decât atunci când înțelege că este slab, că piere. Un tron (guvern) nu se-întărește cu bande te tâlhari”.

Dimitrie Bolintineanu (1819-1972), poet, diplomat, om poșitic și participant al Revoluției de la 1848

***

* “Numai un guvern onest și o administrație onestă sunt în stare a readuce poporul la ideile sale de drept, a-i reda creșterea și maniera de a vedea pe care i-o dăduse în trecut statornicia datinilor sale juridice și simțul său de achitate, nutrit de Biserici și de lege”.

Mihai Eminescu (1850-1889), poet nepereche.

***

* “Nimic nu este mai periculos pentru un stat ce voiește a se organiza, decât a da frâiele guvernului în mâinile parveniților”.

Nicolae Filimon (1819-1865), prozator, autor de nuvele și primul critic muzical român

P.S. Domnilor guvernanți! Țara este în plin haos. Certuri, ură, dezbinare, minciună, aroganță sunt temele actuale. Adevărul este că toți vă faceți vinovați de starea de incertitudine, sărăcie și frică. V-ați luat la trântă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu v-a trântit pe toți care v-ați făcut nemernici, după cum spune Sf. Scriptură. Ați lovit în Crucea lui Hristos, în Sf. Împărtășanie, în mai marii bisericii strămoșești, ați dat cu tunurile Mariei Tereza și Bukov în Biserica lui Hristos. Ce rău v-au făcut? Aceasta era misiunea voastră în fruntea țării care v-a îmbogățit de nici prin visurile voastre cele mai frumoase nu le-ați gândit? Ați vrut să fiți mai mare decât Dumnezeu? Nu conștientizați că fără știința lui Dumnezeu nu știți cum vă cheamă cu buletinul în mână pe care, ca niște apatrizi și trădători ce sunteți, nu sunteți în stare să puneți tricolorul românesc și să scrieți realitatea genului “feminin” și nu “europeanul otrăvitor”gen. Sunteți niște ha(barniști) penali și corupți, exact așa cum vă caracterizează patrioții timpului trecut, dar și poporul credincios care vă blestemă pentru greutatea care o puneți pe spatele lor. Domnilor cioloș(iști) ! Știți ce vă dorește poporul român? Să dea Dumnezeu să nașteți și voi bărbații semnatari, să faceți avort și să aveți parte de toate nebuniile din capul vostru pe care le-ați semnat la stăpânii voștri, străini de neamul nostru și tradițiile unui neam pe care l-ați adus la sapă de lemn. Nu aveți părinți, frați, copii, vecini, prieteni? Ce zic de voi? Nu vă tremură picioarele de rușine când călcați pe pragul casei sau al satului în care ați văzut lumina? Nu auziți oftatul și lacrimile săracilor, văduvelor, pensionarilor și a copiilor fără casă și adăpost? Acum Dumnezeu v-a amestecat asemenea turnului Babel. Au vrut să fie mai mare ca Dumnezeu ridicând acest turn, iar Dumnezeu l-a dărâmat, iar pe nebunii tineri și revoltați i-au împrăștiat în toată lumea. Voi, guvernaților care ați lovit în Dumnezeu și Biserica Sa, în țara noastră scumpă și sfântă, sunteți pe drumul pierzării și al rușinii. Mâine o să fiți istorie, dar o istorie a rușinii.

Unii dintre guvernanți vor spune că aceste lucruri nu se pot generaliza și că nu toți sunt vinovați de starea Țării. Este greșit: unii “înaintași spre Turnul Babel” și-au dat cu “stângul în dreptul”, iar alții, prin tăcere și apatie se fac la fel de vinovați, adică “și tăcerea este un răspuns”. Pentru acest pământ scump și-au vărsat sângele milioane de strămoși, iar guvernanții de azi, unii, dorm în băncile lor comode din parlament, alții chiulesc, iar alții vizionează pe internet tot felul de nebunii, doar, doar a trece timpul, luna și să vină momentul când vor încasa cei peste 200 milioane de lei (leafa). Guvernanților români de toate felurile! Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă, fiindcă mâine s-ar putea să fie prea târziu. Cu Dumnezeu și țara nimeni nu se poate juca. Ceea ce azi semănați, mâine veți... culege. Amin!

Cu părere de rău și iertare,

PĂRINTELE PENSIONAR ILIE

Lasă un comentariu