8 SEPTEMBRIE - NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Distribuie pe:

* “Prea Sfântă Maică și Fecioară/ Nădejdea sufletului meu/ Tu ești a mea mijlocitoare/ La milostivul Dumnezeu./ De n-ar avea la ceruri lumea/ Rudenie de pe pământ/ Atunci ar fi pustie viața/ Asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară/ A veacului înțelenit/ Ar fi rămas de-a pururi iarnă/ Și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat tu zorii/ Peste pământul adormit/ Atuncea umbra cea de moarte/ Ar fi rămas fără sfârșit. Dar astăzi Preacurată Maică/ Când toți ne-am abătut la rău/ De nu te vei ruga fierbinte/ Ne părăsește Fiul tău./ Trimite semn de pocăință/ Poporului nedumerit/ Și adu iarăși la credință/ Pe românii rătăciți. Dezleagă Preacurată Maică/ Cătușele celor robiți/ Și dăruiește-le răbdare/ Românilor năpăstuiți”.

***

* “Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, necunoștința, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și sufletele cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia poftelor noastre și ne ajută, că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele rele, din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că prea binecuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor!” Amin.

***

* Iisus a intrat într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis. Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El A zis: Așa este, dar “fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc!”

Evanghelia după Luca, cap. 10, vers. 38-42, 27-28

***

* “Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii. Amin!

“La mulți ani”, acelora care poartă numele Sfintei Fecioara Maria.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu