“MIREASMA CUNOAȘTERII” - ISTORIA UNUI ORAȘ, DESTINUL UNUI OM

Distribuie pe:

O discuție telefonică, o scrisoare invitație au stat la baza bucuriei de a fi prezent, în ziua de 1 septembrie, la lansarea cărții “MIREASMA CUNOAȘTERII. Târnăveniul la temelia industriei chimice românești. Publicistică”.

Mai mult decât la o prezentare de carte, am participat la rememorarea trecutului recent al unui municipiu, fost centru al industriei chimice (și sper că va mai fi), dar, mai ales, la o trecere în revistă a vieții unui om: Petru Lechințan, autorul volumului menționat.

Îl cunosc pe dl Petru Lechințan din anii '90, când viața ne-a aruncat pe aceleași baricade, în rândurile Partidului România Mare, din motive care reies din toate paginile cărții: atitudinea justițiară față de realitatea înconjurătore, bazată pe observațiile pe care viața și media le-au pus la dispoziție, filtrate prin experiența acumulată în urma unei vieți deosebit de tumultoase, aflată, în permanență, în lupta pentru a găsi adevărul.

Publicistica dlui Petru Lechințan emană dragostea față de meleagurile natale, acolo unde și-a desfășurat viața, reprezintă un crâmpei din istoria recentă a Târnăveniului, pe care a cunoscut-o, în care a fost implicat și pe care a dorit să nu o lase uitării. Posteritatea trebuie să-și aducă aminte că, pe lângă industria chimică, în Târnăveni a existat o industrie a materialelor de construcții, a sticlei și porțelanului, a prelucrării lemnului, textilă, alimentară și altele. Autorul scoate în evidență eforturile care s-au făcut și se fac pentru modernizarea urbanistică a municipiului, susținerea unei vieți culturale bogate, îmbunătățirea vieții locuitorilor săi, în urma declinului datorat falimentării marilor întreprinderi industriale. Publicistica are darul de a ne tulbura, dar și de a ne trezi interesul pentru starea dramatică a timpurilor de azi, de a găsi soluții pentru a o depăși.

Subliniez, cu această ocazie, dragostea de patrie a dlui Petru Lechințan, așa cum reiese din discuțiile avute cu conducătorii Iranului, acolo unde a fost ambasador nu numai al Combinatului Chimic Târnăveni, ci și al industriei chimice românești, reprezentându-și țara cu multă demnitate, cinste și onoare, felicitat fiind de către însuși șahinșahul Iranului, Mohamed Reza Pahlavy Ariamehr.

Apreciez maturitatea sa de a nu împărți lumea în buni și răi, de a nu căuta vinovați pentru situația în care suntem în “greaua moștenire istorică”, în “ceilalți”, ci și în noi înșine: faptul că, în multele materiale publicate, se întreabă, practic, pentru fiecare dintre noi: “Eu ce am făcut, când cel de lângă mine a suferit/a comis o faptă penală: am intervenit sau am închis ochii?”. Este aici o trimitere implicită la celebrul dicton: “Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.” Să ne întrebăm, deci, fiecare - așa cum dl Petru Lechințan a făcut-o prin publicistica sa - ce am făcut pentru ca lumea să fie mai bună, pentru ca răul să nu triumfe?

Este absolut necesar ca aceia care ne vor urma să cunoască adevărul, istoria unor timpuri deosebite pe care le-am trăit, mobilizându-i pentru a fi iarăși “ce-am fost și mai mult decât atât!”...

Apreciez propunerea domnului ing. dr. Vasile Cerghizan, fost director tehnic la Combinatul Chimic Târnăveni, director general CARBID-FOX, însoțită și de alte propuneri, profund justificate, pentru ca autorul să fie declarat CETĂȚEAN DE ONOARE al municipiului Târnăveni.

Prof. ing. ADRIAN MOISOIU, deputat în Parlamentul României (2000-2008)

Lasă un comentariu