DE LUNI, 13 SEPTEMBRIE, ÎNCEP CURSURILE NOULUI AN ȘCOLAR

Distribuie pe:

Conform Ordinului 3243/2021 privind structura anului școlar 2021 - 2022, acesta a început în 1 septembrie 2021 și se încheie în 31 august 2022 și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2021 - 2022 încep luni, 13 septembrie.

Anul școlar 2021 - 2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează: Semestrul I are 14 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021. Cursuri - luni, 13 septembrie 2021 - miercuri, 22 decembrie 2021.

În perioada 25 - 31 octombrie 2021, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă - joi, 23 decembrie 2021 - duminică, 9 ianuarie 2022

- Semestrul al II-lea are 20 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022. Cursuri - luni, 10 ianuarie 2022 - joi, 14 aprilie 2022

Vacanță de primăvară - vineri, 15 aprilie 2022 - duminică, 1 mai 2022

Cursuri - luni, 2 mai 2022 - vineri, 10 iunie 2022

Vacanța de vară - sâmbătă, 11 iunie 2022 - data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului școlar 2022 - 2023.

Excepții

Prin excepție, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022; pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie în 3 iunie 2022; pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie în 1 iulie 2022.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

“Școala altfel”

Programul național “Școala altfel” se va desfășura în perioada 8 - 14 aprilie 2022. Intervalul aferent programului “Școala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele).

Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică în perioada dedicată programului “Școala altfel”.

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după ce se parcurge programa școlară, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se vor organiza, de regulă, în perioada dedicată programului “Școala altfel”, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

Modalități alternative, în situația suspendării cursurilor

În situația suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare, precizează Ministerul Educației.

Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.

LETIȚIA BOTA

Lasă un comentariu