TRADIȚIA, ÎNȚELEPTUL ȘI...LIMBA STRĂBUNĂ

Distribuie pe:

* “Nu-mi place să vorbesc în limbi străine/ Eu sunt un vultur, nu sunt un papagal/ Privighetoarea cântă pentru sine/ Un singur cântec, dar e magistral. De ce-aș vorbi engleză sau germană/ Sau graiul rus, francez sau spaniol? Când limba mea-i balsam de pus pe rană/ Izvor de apă vie, nu nămol. În limba asta mă simt cel mai bine/ Ea varsă raze de argint în jur,/ Mai dulce e ca mierea de albine,/ Limba română, templu de azur. Ea s-a născut și-a florit sub mâna/ Lui Dumnezeu în 2000 de ani. Regină între graiuri e româna/ N-o poate nimeni cumpăra cu bani”.

Corneliu Vadim Tudor (1949-2015), politician, publicist, senator, fondatorul partidului România Mare

***

* “Înțeleptul are ochi în cap, iar nebunul merge întru întuneric”; Am început lucrări mari: am zidit case, am sădit vii, am făcut grădini și parcuri și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri, ca să pot uda din ele o dumbravă unde creșteau copacii; Am cumpărat robi și roabe și am avut feciori născuți în casă, asemenea și turme de vite, și oi fără de număr, mai mult decât toți cei care au fost înaintea mea în Ierusalim. Am strâns aur și argint și număr mare de regi și de satrapi; am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor omului mi-am agonisit: o prințesă și alte prințese. Am fost mare și am întrecut pe cei ce au trăit înaintea mea în Ierusalim și înțelepciunea a rămas cu mine. Și tot ce doreau ochii mei nu am dat la o parte și n-am oprit inima mea de la nici o veselie, căci inima mea s-a bucurat de toată osteneala mea, și aceasta mi-a fost partea din toată munca mea. Apoi m-am uitat, cu luare aminte, la toate lucrurile pe care le-au făcut mâinile mele și la truda cu care m-am trudit ca să le săvârșesc și, iată, “totul este deșărtăciune și vânare de vânt și fără nici un folos sub soare; Atunci m-am încredințat că înțelepciunea are întâietate asupra nebuniei și prostiei” (Eclesiast 2, 3-11).

***

* “Trebuie să milităm pentru primatul spiritului, pentru tradiția sacră, pentru cultura creștină, care a umanizat și a civilizat omenirea, pentru armonia dinte religie și cultură, pentru viață. Creștinismul a inițiat așezămintele sociale; Creștinismul a întemeiat școlile și a pus bazele culturii europene; Creștinismul a stat la baza marilor sisteme ale pedagogiei: sisteme instructive, educative și melioriste (în curs de ameliorare); Creștinismul este cel dintâi în ierarhia valorilor spirituale; criza culturii a început cu marea revoluție, cu despărțirea culturii de religia creștină. Prin despărțirea de religie, cultura devine civilizație, tehnică, industrie, “satanocrație”.

Dr. Ilarion V. Felea (1903-1961), profesor universitar de teologie, martir, scriitor bisericesc, preot ortodox. A murit în închisoarea de la Aiud.

P.S. Psalmul 91 vers: 1, 9, 12, 15: “Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte. Că iată, vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fărădelegea. Dreptul, ca finicul va înflori și ca cedrul din Liban se va înmulți. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate întru Dânsul”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu