PROIECT: NOI MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT

Distribuie pe:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a elaborat un proiect de ordonanță de urgență care vizează stimularea participării pe piața muncii a beneficiarilor de ajutor social, prevenirea dependenței lor de acest beneficiu, precum și introducerea unor măsuri care să contribuie la consolidarea ocupării forței de muncă și la reducerea șomajului în rândul tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională.

Creșterea gradului de ocupare a celor apți de muncă

“Verificarea modului de stabilire și de acordare a ajutorului social a permis efectuarea unei radiografii a situației beneficiarilor de ajutor social de la nivelul comunităților supuse verificării, precum și identificarea de persoane vulnerabile aflate în nevoie.

Dincolo de aspectele evidențiate, care țin de nevoia de instruire școlară și calificare profesională pentru cei apți de muncă din familiile vulnerabile, s-a constatat și necesitatea introducerii de stimulente pentru creșterea gradului de ocupare în rândul beneficiarilor apți de muncă. Venim astăzi cu un set de propuneri concrete pentru a da o mână de ajutor reală celor care vor să iasă din starea de vulnerabilitate”, a declarat ministrul MMPS, Raluca Turcan, conform unui comunicat de presă.

Ajutor social, încă 6 luni după angajare

Una dintre prevederile proiectului de act normativ vizează menținerea ajutorului social, timp de încă 6 luni, din momentul angajării, dacă beneficiarul se angajează pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni.

Totodată, pentru a preveni dependența de acest tip de sprijin acordat de stat și pentru a stimula angajarea, se introduce obligativitatea ca persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social să se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă din 6 în 6 luni sau ori de câte ori sunt solicitate de acestea pentru a li se aplica măsuri de activare pe piața muncii. Neprezentarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă va fi asimilată refuzului unui loc de muncă și va conduce la încetarea ajutorului social, cu posibilitatea depunerii unei noi solicitări după o perioadă de 12 luni.

În cazul în care contractul de muncă al unui beneficiar încetează din inițiativa angajatorului, în mai puțin de 24 de luni, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor constitui debit și nu vor fi recuperate. În schimb, dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile angajatului, sumele acordate cu titlu de ajutor social vor fi recuperate pe întreaga perioadă.

Dacă refuză programul educațional, beneficiarii pierd ajutorul

Având în vedere că în urma campaniei de verificare s-a constatat că mulți dintre beneficiarii de venit minim garantat aveau dificultăți să intre pe piața muncii pentru că nu aveau nici studiile de bază finalizate, MMPS a introdus în proiectul de ordonanță prevederi referitoare la înscrierea persoanelor apte de muncă în programul educațional de tip “A doua șansă”.

Înscrierea în acest program se va face la recomandarea agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, pe baza locurilor disponibile comunicate de inspectoratele școlare, iar refuzul de participare va conduce la încetarea acordării ajutorului social și interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca și în cazul refuzului unui loc de muncă.

Decontarea transportului, 500 de lei pe semestru

O altă măsură prin care MMPS susține persoanele vulnerabile să intre pe piața muncii constă în decontarea transportului pentru cei care urmează cursurile programului “A doua șansă”, la o distanță mai mare de 5 km față de locuință.

Astfel, se propune decontarea către autoritățile administrației publice locale a sumei de 500 lei pe persoană, pe semestru școlar, din bugetul MMPS, estimându-se că anul acesta vor beneficia de măsura prelungirii acordării ajutorului social aproximativ 10.000 de persoane, iar de includerea în programul “A doua șansă”, aproximativ 5.000 de beneficiari.

Tinerii NEET, până la 30 de ani

Proiectul de ordonanță de urgență include și modificări ale Legii nr. 76/2002, respectiv introducerea unor măsuri care să contribuie la consolidarea ocupării forței de muncă și la reducerea șomajului în rândul tinerilor NEET.

Principala modificare vizează extinderea grupei de vârstă din definiția tânărului NEET la 16-30, față de 16-25 de ani în prezent. “Această modificare va implica o accesare mai mare de fonduri europene nerambursabile pe viitoarele programe operaționale, respectiv alte categorii de fonduri puse la dispoziție de către Comisia Europeană. Se estimează că de măsura adoptată vor beneficia în perioada următoare, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, aproximativ 2.000 de persoane, impactul financiar fiind estimat la 5.625.000 lei”, precizează MMPS.

LUCREȚIA POP

Lasă un comentariu