PIRUL, TÂNĂRUL ȘI... IUBIREA

Distribuie pe:

* “Factorul comun al oamenilor poate fi numai Dumnezeu, numai prin El ne putem reciproc tolera și încerca să ne iubim.

Nicolae Steinhardt (1912-1989), scriitor, traducător , critic literar, eseist, jurist, publicist român. A fost de origine evreiască și s-a convertit la religia ortodoxă în închisoarea de la Jilava. Fiind pus în libertate, s-a călugărit, luându-și numele de Nicolae.

***

* “Mai nevârstnic (tânăr), omul nu-i decât o nădejde pe care-l stăpânesc simțămintele de iubire ale tuturor; nu-i cunoaște bine pe oameni, nu poate, deci, să-i iubească cu acea iubire înduioșătoare și milostivă cu care trebuie să fie iubiți oamenii, iar dacă nu-i cunoaște și nu-i în stare să-i iubească, n-are căderea să vorbească cu greutate, nici putință de a se face ascultat, nici harul să-i poată mântui”. “Bărbatul nu se însoară doar cu carnea femeii, ci și cu sufletul ei; dacă acest suflet e pierdut pentru bărbat, bărbatul a pierdut cea mai bună parte din femeia sa”.

Giovanni Papini (1881-1982), jurnalist, eseist, critic literar, poet, romancier italian

***

* “Cinci fire de pir (iarbă câinească, buruiană în culturi) smulse de grădinar au fost aruncate peste stobor (gard), se duseră pe ici, pe colo până au ajuns pe o arătură.

Se duseră la stăpânul acesteia și ziseră: “Suntem niște sărmane alungate fără vină. Îndură-te și lasă-ne să trăim la marginea ogorului dumitale, unde și așa nu crește nici un fir de grâu!”. Omului i se făcu milă de goliciunea lor și le dete un locșor la piatra de hotar, lângă răzor (hotar, hăt), și se bucură c-a făcut un lucru bun. Pirul însă se întinse încetișor, tot mai departe și mai departe, pe sub pământ, până ce străbătu pământul, dintr-un cap în celălalt. După câtva timp, când trimise omul secerătorii, n-au găsit decât niște spice pipernicite. Pirul străin supsese întregul ogor. Stăpânului îi păru rău că s-a arătat milos față de pir...”.

Dragii mei! Asemenea pirului de pe arătură, așa crește păcatul în inimă, îndată ce-i facem loc. De aceea să zicem cu psalmistul David: “Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele”.

P.S. Înțelepciunea lui Solomon cap. 8 vers. 1-4: “Înțelepciunea (dreapta cumpătare) ajunge cu tărie de la o margine la alta a lumii și toate le întocmește prea plăcut. Mi-a fost dragă și am cercetat-o din tinerețile mele și am căutat să mi-o pețesc mireasă și am iubit mult frumusețea ei. Neamul ei cel bun și-l preamărește prin petrecerea laolaltă cu Dumnezeu, și Stăpânul a toate o are în mare iubire. Fiindcă ea duce pe oameni la știința lui Dumnezeu și ea alege lucrurile Lui”.

PĂRINTELE ILIE

Lasă un comentariu