25 DE ANI ÎN SLUJBA CREDINȚEI ȘI CULTURII

Distribuie pe:

În luna aprilie a anului 2021 s-au împlinit 25 de ani de activitate rodnică a Centrului Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan”, instituție de cultură aflată în subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei. Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan” este o instituție care, în toți acești ani, a slujit neamul românesc și credința noastră strămoșească. Mărturisesc bucuria de a fi colaborator al acestei instituții și a oamenilor care, cu multă osârdie și devotament, activează în cadrul acesteia.

Centrul Ecleziastic de Documentare “Mitropolit Nicolae Colan” are menirea principală de a menține în această parte de țară conștiința națională mereu trează, vie și veghetoare și de a păstra nealterată identitatea noastră românească. Viața celor care activează în cadrul acestei instituții este închinată țării și credinței strămoșești, care permanent îi poartă pe calea adevărului și a dreptății. În sufletele și în inimile lor, se împreunează puterea de jerftă, sacrificiul cu dragostea de credința strămoșească, de țară și de neam. Viața lor e un imn al iubirii de neam. Ei reprezintă simboluri ale națiunii române, exemple ale căror fapte vor străluci în zările de viitor ale sfântului nostru neam românesc.

Pentru vrednicia faptelor lor, se cuvine să le aducem cinstea, lauda și toată prețuirea noastră, celor ce simțim românește. Îi felicit pe toți membrii acestei instituții pentru toate faptele lor minunate, pentru modul în care activează, de atâția ani și cu atâta sârg și devotament, pe aceste meleaguri binecuvântate ale sfântului nostru Ardeal românesc, doresc să le urez tuturor mult succes în activitatea viitoare, și, totodată, să îi asigur de cele mai nobile sentimente de respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate a domniilor lor, desfășurată de-a lungul timpului.

În sufletele membrilor acestei instituții se află permanent Hristos care le dă putere de sus, în inimile lor încape întreg neamul nostru românesc, cu suferințele, cu greutățile și cu multele sale necazuri abătute asupra sa. În sufletele și în inimile lor, s-au împreunat puterea de jertfă, sacrificiul, cu dragostea de Dumnezeu, de Biserica cea sfântă și de neamul românesc. Acești oameni au călcat aspru pe pământul nedreptăților făcute neamului lor.

FLORIN BENGEAN

Lasă un comentariu