28 SEPTEMBRIE 2021 - 77 DE ANI DE LA ELIBERAREA ORAȘULUI TÂRGU-MUREȘ

Distribuie pe:

Aniversarea a 77 de ani de la eliberarea orașului Târgu-Mureș constituie un prilej de a evoca și cinsti, așa cum se cuvine, memoria ostașilor români care, prin faptele lor de arme și numeroasele jertfe de sânge, au înfrânt și izgonit armatele hitleriste și horthyste din Transilvania de nord-est, smulsă din trupul țării în urma odiosului Diktat de la Viena, din 30 august 1940.

Așa cum se știe, la 23 august 1944, în urma actului istoric din acea zi, Marele Stat Major al Armatei Române a dat directiva operativă nr. 51 în care se spunea:

“Armata Română încetează lupta alături de trupele germane, în scopul de a obține pacea de la Națiunile Unite și de a reîncepe lupta alături de forțele armate ale acestora, pentru eliberarea Ardealului de Nord”.

Astfel, la 30 august, în ziua în care se împlineau patru ani de la impunerea Diktatului de la Viena, generalul Ion Dumitrache trecea granița vremelnică, în fruntea vânătorilor săi de munte, începând lupta pentru eliberarea meleagurilor mureșene și alungarea cotropitorilor de pe întregul pământ strămoșesc.

Acțiunile ofensive pentru eliberarea orașului și a localităților din jur au fost executate convergent, dinspre sud de către Corpul de Munte român, Divizia Tudor Vladimirescu și Divizia 202 infanterie sovietică, iar dinspre est de către Armata 7 de gardă sovietică, în cadrul căreia acționa și Divizia 103 Munte română, împreună cu Detașamentul blindat și Regimentul 7 artilerie grea.

După lupte grele și neîntrerupte, care au cerut mari jertfe de sânge, în ziua de 28 septembrie 1944, trupele române, în cooperare cu trupe din Corpul 24 sovietic, au reușit să elibereze orașul Târgu-Mureș. La ora 13, comandantul Diviziei 9 munte, generalul Ion Beldiceanu, își instalează postul de comandă în Târgu-Mureș, oră la care pe Primăria orașului - actualul Palat Administrativ - Catedrala ortodoxă și cea greco-catolică, Gara CFR și pe alte instituții din oraș flutură drapelul românesc, după patru ani de asuprire horthystă.

Tot atunci, cu încuviințarea comandantului său de companie, sergentul în rezervă Petre Someșan, învățător din aceste părți mureșene, a arborat drapelul românesc pe care îl avea în raniță la una din ferestrele fostei Table regești, ca semn de biruință și ca un omagiu adus de vânătorii de munte lui Avram Iancu.

Eliberarea orașului Târgu-Mureș și a localităților din împrejurimi a cerut ostașilor noștri mari jertfe de sânge, în luptele care au avut loc au căzut la datorie 475 de soldați români.

Este o datorie de conștiință, dar și istoriografică a noastră, a tuturor acelor de azi și a celor ce vor urma, de a omagia și păstra vie memoria ostașilor români. Bunăoară, a fost ridicat în centrul municipiului Târgu-Mureș un monument închinat Ostașului Român, fiind amenajat și un Cimitir al eroilor, unde autoritățile publice județene și locale împreună cu slujitorii Bisericii Ortodoxe Române organizează activități de evocare și cinstire a veteranilor de război încă în viață, săvârșesc parastase sau slujbe de pomenire a Eroilor și Martirilor Neamului prin depunerea de jerbe și coroane de flori cu ceremonial militar, la mormintele eroilor, totodată, drept recunoștință pentru oștenii care s-au jertfit în aceste lupte, unele străzi din municipiul nostru poartă numele acestor eroi.

Am fost de față acum 30 de ani, când a fost dezvelită placa memorială pe frontispiciul Palatului Administrativ din Târgu-Mureș.

Mesajul transmis cu această ocazie a fost și este pentru veșnică recunoștință și veșnică neuitare și luare aminte, cuprinzând următorul text:

“VEȘNICĂ RECUNOȘTINȚĂ ARMATEI ROMÂNE ȘI CELOR 15.000 DE EROI CĂZUȚI PE CÂMPUL DE ONOARE PENTRU ELIBERAREA TERITORIULUI JUDEȚULUI MUREȘ, ÎN TOAMNA ANULUI 1944, DE SUB TEROAREA HORTISTĂ.

DUPĂ 4 ANI DE UMILINȚE, DRAPELUL SFÂNT AL ROMÂNIEI A FOST ARBORAT LA 28 SEPTEMBRIE 1944, ORA 13, PE ACEASTĂ CLĂDIRE DE CĂTRE UN GRUP DE VITEJI DIN CORPUL VÂNĂTORILOR DE MUNTE COMANDAT DE GENERALUL ION DUMITRACHE.”,

DEZVELITĂ LA 28 SEPTEMBRIE 1991 DE LOCUITORII JUDEȚULUI MUREȘ

IOAN IACOB, consilier superior Instituția Prefectului - Județul Mureș

Lasă un comentariu